Mineralenvoorziening biologisch melkvee

Biologische bedrijven met herkauwers beschikken over beperkte mogelijkheden om extra mineralen- en spoorelementen toe te dienen aan het rantsoen. Hierdoor zijn ze sterk afhankelijk van de mineralen en spoorelementen die door het ruwvoeder worden aangevoerd. Inzaaien van een kruidenrijk grasmengsel kan voor extra mineralen in het rantsoen zorgen.

Bovendien wordt aan sommige kruiden een geneeskrachtige werking toegeschreven en kunnen ze de smakelijkheid van het rantsoen en de melkkwaliteit bevorderen. Door kruiden in te zaaien verhoogt ook de biodiversiteit in grasland. Tijdens een studiedag kwamen verschillende experts aan het woord over het belang van een goede mineralenvoorziening voor melkvee en de mogelijkheid om met kruiden aan de slag te gaan.

Belang van goede dosering mineralen en sporenelementen
Mineralen zijn van belang voor verschillende lichaamsfuncties zoals onderhoud van het beendergestel, enzymwerking, prikkeloverdracht naar de spieren, enz. Bij een sluimerend tekort aan mineralen zullen er geen duidelijke symptomen optreden maar worden de reserves van het dier uitgeput. Dit leidt uiteindelijk (bij een langdurig of ernstig tekort) tot verlaagde vruchtbaarheid, verminderde melkproductie en finaal ook tot duidelijke klinische symptomen (bv kreupelheid). Nog heel wat onderzoek is nodig naar de beschikbaarheid van mineralen en sporenelementen.

Vroege voorjaarsbegrazing bevordert kruiden in weiland
In een proef worden complexe grasmengsels in het kader van Europees Interreg project ‘VETABIO’ getest. Het doel van deze proef is om na te gaan hoe de opbrengst (drogestof, energie en eiwit) en de samenstelling van verschillende grasmengsels reageert op de manier en intensiteit van uitbating. Hierbij werd een systeem uitgetest waarbij vroeg in het voorjaar voor de eerste snede even beweid wordt. In het najaar werd opnieuw begraasd. De grasmengsels die werden getest variëren van eenvoudige mengsels zoals Engels raaigras met witte klaver tot mengsels met een stijgend aantal soorten grassen, vlinderbloemigen en kruiden zoals cichorei en duizendblad.

‘Saladebuffets’, mengsels van verschillende soorten grassen, vlinderbloemigen en kruiden
Er is nog geen specifiek onderzoek verricht naar de aanvoer van mineralen door deze mengsels. Deze mengsels zijn door de hoge diversiteit aan soorten goed bestand zijn tegen de droogte.

Cichorei levert extra mineralen en goede voederwaarde
Uit de resultaten van onderzoek blijkt cichorei, door de hoge VEM waarde en de hoge hoeveelheden zink, koper en selenium, een zeer interessant kruid te zijn. Ook paardenbloem en duizendblad kunnen een rol spelen bij het bijsturen van de mineralenbalans. Smalle weegbree blinkt niet uit in de aanvoer van mineralen en heeft bovendien een lage VEM-waarde waardoor deze plant mogelijk minder geschikt is om op te nemen in een kruidenmengsel.

Plaats een reactie