Mindfulnesstraining voor longkankerpatiënten

Vanaf maart 2011 kunnen patiënten met longkanker en hun partners een mindfulnesstraining volgen bij de afdeling Longgeneeskunde van het UMC St Radboud. De afdeling wil deelnemers zo helpen meer innerlijke rust te krijgen en de zelfredzaamheid te vergroten.

Nederland telt ongeveer 10.000 patiënten met longkanker. Mensen met longkanker hebben een beperkte overlevingskans, gemiddeld leeft vijftien procent van de patiënten nog na vijf jaar. Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de patiënten met kanker behoefte heeft aan psychosociale zorg, maar dat slechts tien procent deze zorg ook daadwerkelijk krijgt.

Mindfulness: training in aandacht
Longkanker verandert het leven van een patiënt ingrijpend. Gevoelens van angst, depressie of andere psychische klachten komen vaak voor, zowel bij patiënten als bij hun naasten. Als deze gevoelens worden onderdrukt, heeft dat meestal een tegengesteld effect. Daarom heeft de afdeling Longgeneeskunde, in samenwerking met het Han Fortman Centrum en de afdeling Medische Psychologie de eerste mindfulnesstraining voor mensen met longkanker en hun partners ontwikkeld.

Mindfulness is een bewustzijnsvorm waarbij iemand observeert wat er gebeurt in zijn lichaam en geest in het hier en nu, zonder onmiddellijk te oordelen of te handelen. De kracht van mindfulness schuilt in het doelbewust je aandacht ergens op te richten en daar bewust bij te blijven. En door waar te nemen zonder direct te oordelen. Hierdoor kan er ruimte ontstaan om op een andere, accepterende manier om te gaan met het leven van alledag, met lichamelijk leed, gevoelens en gedachten.

Ook voor partners
Inmiddels zijn er twee pilots geweest met goede resultaten. Zo gaven patiënten aan dat de training meer rust bracht. Daarom biedt de afdeling vanaf maart standaard mindfulness aan. Bijzonder is dat de training zich ook richt op partners. Partners spelen een centrale rol in het ziekteproces en komen zeker bij zeer intensieve zorg vaak amper aan zichzelf toe. Door al vroeg in een ziekteproces aandacht aan de partner te schenken, kan deze de zorg uiteindelijk beter aan.

Een training duurt acht weken. Elke bijeenkomst bestaat uit een stukje theorie, gevolgd door oefeningen als zit- en loopmeditatie en een bodyscan. Gedurende deze periode oefenen de patiënten en partners ook intensief thuis. De training wordt ondersteund door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NKF).

Deelname is mogelijk via doorverwijzing van een huisarts of medisch specialist of rechtstreeks via email: PostbuslongoncologieUCCZ@UCCZ.umcn.nl of tel: 024-6859780.

Plaats een reactie