Minder overgewicht bij matig drinkende vrouwen

Vrouwen met een normaal lichaamsgewicht die een lichte tot matige hoeveelheid alcohol drinken blijven beter op gewicht dan vrouwen die géén alcohol drinken. Dit blijkt uit een onderzoek onder bijna 20.000 vrouwen dat is gepubliceerd in het tijdschrift Archives of Internal Medicine.

Amerikaanse onderzoekers gingen bij een groep van 19.220 gezonde Amerikaanse vrouwen tussen 38,9 en 89,0 jaar met een normaal lichaamsgewicht (BMI 18.5 – 25,0 kg/m2) na wat het effect van alcoholconsumptie is op de veranderingen in hun lichaamsgewicht. De data zijn afkomstig uit de ‘Woman´s Health Study’. De vrouwen gaven bij aanvang van de studie informatie over hun eet- en drinkgewoonten en lichaamsgewicht. Tijdens de follow up periode van 12,9 jaar ontwikkelde 41,3% van de deelnemers overgewicht (BMI≥25 kg/m2) en werd 3,8% obees (BMI≥30 kg/m2). Bij de niet-drinkers (38% van de totale groep) trad de grootste toename in lichaamsgewicht op.

Alle typen alcoholhoudende drank
Uit de analyse van de resultaten bleek dat bij vrouwen die gemiddeld een lichte tot matige hoeveelheid alcohol consumeren (15 – 30 gram/dag) minder sprake was van toename van het lichaamsgewicht en dat zij 30% minder kans hadden om overgewicht en/of obesitas te ontwikkelen dan vrouwen die geen of vrijwel geen alcohol drinken. Deze relatie werd gevonden voor alle typen alcoholhoudende dranken (bier, wijn, gedistilleerd), en was het sterkst bij vrouwen die rode wijn dronken. Ook na correctie voor allerlei verstorende variabelen (o.a. leeftijd, BMI bij aanvang van de studie, rookgedrag, energie-inname uit andere bronnen dan alcohol, lichamelijke activiteit, andere leefstijl- en dieetfactoren) kwam in de gevonden associatie geen verandering.

Mechanisme
De auteurs geven aan dat de vrouwen mogelijk de door alcohol geleverde energie substitueren voor andere voedingsmiddelen, zodat de totale energie-inname niet of nauwelijks toeneemt. Een andere mogelijke verklaring die de auteurs aandragen is dat de alcohol door vrouwen wellicht op een minder efficiënte manier wordt gemetaboliseerd. Dit moet echter nog nader worden onderzocht.
Helaas bevatte de gebruikte database geen gegevens over het drinkpatroon gedurende de week en kon geen onderscheid worden gemaakt tussen regelmatige matige drinkers versus piekdrinkers.

Conclusies
Op basis van deze resultaten concluderen de onderzoekers dat vrouwen met een normaal lichaamsgewicht die een matig alcoholconsumptiepatroon hebben, geen verhoogd risico hebben op toename van het lichaamsgewicht ten gevolge van alcholconsumptie. Met het oog op andere aan alcohol verbonden gezondheidseffecten is het echter van belang om een zorgvuldige afweging te maken tussen de voor- en nadelen van matige alcoholconsumptie.

Bron:
Wang L. et al. Alcohol Consumption, Weight Gain, and Risk of Becoming Overweight in Middle-aged and Older Women. Arch Intern Med. 2010;170(5):443-461

Plaats een reactie