Minder mantelzorg voor oudere met verstandelijke beperking

Bijna alle mensen met een verstandelijke beperking maken gebruik van professionele ondersteuning en mantelzorg. De ouderen hebben minder mantelzorg dan jongeren. Bij mensen met een lichamelijke beperking verschilt dit niet.

NIVEL-onderzoeker Daphne Jansen: “Mensen met een verstandelijke beperking worden tegenwoordig ouder dan vroeger. Vaak overleven ze hierdoor hun ouders. Mogelijk verklaart dit dat oudere mensen met een verstandelijke beperking minder mantelzorg krijgen dan jongeren. Terwijl zij daar waarschijnlijk wel behoefte aan hebben. We weten uit ander onderzoek bijvoorbeeld dat oudere mensen met een verstandelijke beperking vaker eenzaam zijn dan jongeren.”

Ondersteunende voorzieningen
Met subsidie van het ministerie van VWS onderzocht het NIVEL hoeveel mensen met een verstandelijke beperking gebruikmaken van ondersteunende voorzieningen en of de vraag daarnaar verandert met de leeftijd. Van de mensen met een verstandelijke beperking die in een woonwijk wonen, maakt 99% gebruik van één of meer vormen van ondersteuning. Ze gebruiken op meerdere terreinen voorzieningen, vaak in combinatie, en hebben veel professionele ondersteuning door bijvoorbeeld begeleiders of de thuiszorg. Dit blijft hun hele leven gelijk. Ouderen blijken minder mantelzorg te hebben dan jongeren, terwijl de professionele hulp niet toeneemt. Daphne Jansen: “Ter vergelijking: bij mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking blijft de hoeveelheid informele ondersteuning (mantelzorg) in alle levensfasen min of meer gelijk.”

Panel Samen leven
De onderzoekers keken naar zowel professionele zorg als mantelzorg op de levensterreinen: wonen, werk en dagactiviteiten, sociale contacten, vervoer en persoonlijke verzorging. Ze onderzochten ook of de vraag naar ondersteuning anders is voor verschillende leeftijdsgroepen. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Panel Samen Leven van het NIVEL. Dit panel bestaat uit ruim 650 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en hun naasten.

Plaats een reactie