Minder jonge verdachten van misdrijven

In 2012 hield de politie 66 duizend jongeren van 12 tot 25 jaar aan op verdenking van het plegen van minimaal één misdrijf, bijna een derde minder dan in 2007.

Grafitti, Stay Free

De daling was het grootst onder minderjarige verdachten. Naar verhouding wonen in de grote steden de meeste aangehouden jongeren.

Vooral aantal minderjarige verdachten afgenomen
In 2012 werden 18 duizend minderjarigen (12 tot 18 jaar) en 48 duizend jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) aangehouden door de politie. Vergeleken met 2007 werden er in 2012 in totaal 30 procent minder jongeren aangehouden. Vooral het aantal aangehouden minderjarigen is sterk gedaald, tot bijna de helft van het aantal in 2007. Het aantal aangehouden jongvolwassenen daalde met 20 procent. Dit blijkt uit de Monitor jeugdcriminaliteit van het CBS en het WODC.

Rotterdam telt naar verhouding meeste minderjarige verdachten
Per duizend minderjarigen hield de politie 14 verdachten aan op verdenking van het plegen van een misdrijf in 2012. In Rotterdam woonden relatief gezien de meeste aangehouden minderjarigen (35 per duizend), gevolgd door Den Haag (26), Amsterdam (22) en Utrecht (20). In de grote gemeenten Breda en Amersfoort woonden de minste verdachte minderjarigen (9 per duizend). Van de vier grote steden kende Utrecht met 60 procent de grootste daling in het aantal aangehouden minderjarigen sinds 2007.

Den Haag telt naar verhouding meeste jongvolwassen verdachten
Den Haag had met 49 per duizend woonachtige jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) relatief gezien het hoogste aantal aangehouden verdachten, gevolgd door Rotterdam (48), Amsterdam (31) en Utrecht (24). In Groningen waren het er van de grote gemeenten met 13 per duizend het minst. Het gemiddelde voor Nederland is 29. Van de vier grote steden is in Amsterdam het aantal jongvolwassen verdachten sinds 2007 het meest gedaald (35 procent).

Auteurs: Rob Kessels en Harry Eggen

Plaats een reactie