Minder huishoudens langdurig afhankelijk van uitkering

In 2010 waren 855 duizend huishoudens langdurig van een uitkering afhankelijk. Dat waren er bijna 40 duizend minder dan in 2009. Het totaal aantal huishoudens dat afhankelijk was van een uitkering bedroeg 1,6 miljoen. Vooral eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen en huishoudens met een niet-westerse hoofdkostwinner zijn relatief vaak langdurig sterk van een uitkering afhankelijk.

855 duizend huishoudens langdurig afhankelijk van uitkeringsinkomen
Van de bijna 7,4 miljoen huishoudens in Nederland was in 2010 ruim een op vijf afhankelijk van een uitkering. Het betreft hier huishoudens waarvan een deel van het bruto-inkomen uit een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering bestond. Ruim een op de tien was langdurig, vier jaar of langer, uitkeringsafhankelijk. Dat zijn 855 duizend huishoudens. Sinds 2006 is dit aantal gestaag gedaald. Toen waren 979 duizend huishoudens langdurig afhankelijk van een uitkering.

Een op de tien huishoudens sterk afhankelijk
Een op de tien huishoudens leunde in 2010 in sterke mate op een uitkering. Van hun bruto-inkomen bestond 40 procent of meer uit uitkeringen. Ruim de helft van deze huishoudens was langdurig in sterke mate uitkeringsafhankelijk.

Eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens vaakst langdurig sterk uitkeringsafhankelijk
In 2010 was bijna 16 procent van de eenoudergezinnen met alleen minderjarige kinderen langdurig in sterke mate afhankelijk van een uitkering. Voor alle huishoudens was dat ruim 5 procent. Ook bij alleenstaanden tot 65 jaar en huishoudens met een niet-westerse hoofdkostwinner was in 2010 relatief vaak sprake van langdurige sterke uitkeringsafhankelijkheid.

In de periode 2004-2010 nam bij nagenoeg alle typen huishoudens het aandeel in sterke mate uitkeringsafhankelijken af. Het sterkst was deze afname bij eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen: hier daalde het aandeel huishoudens dat langdurig uitkeringsafhankelijk was, met 7 procentpunt. De afname hangt samen met de toegenomen arbeidsdeelname van deze groep.

Auteur: John Michiels