Minder griepvaccinaties bij eerste levering

De eerste levering van vaccins tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) bevat een kleinere hoeveelheid dan verwacht. Minister Klink zei vanmiddag te betreuren dat de productie tegenvalt. De belangrijkste leverancier, Novartis, heeft het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) gemeld dat eind oktober minder vaccins kunnen worden geleverd dan de bedoeling was. Het NVI plaatste namens het ministerie van VWS de vaccin-bestellingen.

Novartis heeft bij de Wereld

Gezondheidsorganisatie (WHO) gemeld dat de opbrengst van het aantal vaccins lager is dan verwacht. De verwachting is nu dat Nederland bij de eerste levering, eind oktober, nog niet de helft van het aantal bestelde doses ontvangt. Het ministerie van VWS verwacht nu bij de eerste levering zes tot tien miljoen doses vaccin te ontvangen.

Klink zegt zoveel mogelijk vast te houden aan het advies dat de Gezondheidsraad en het RIVM eerder gaven over wie de vaccinaties moeten krijgen. Dat advies benoemde de medische risicogroep, die normaal ook al een vaccinatie voor de seizoensgriep krijgen, zoals patiënten met functiestoornissen van de luchtwegen en longen, patiënten met hartproblemen of patiënten met suikerziekte. Verder gaat het om gezondheidswerkers, mantelzorgers en om gezonde personen van 60 jaar en ouder. Welk scenario daadwerkelijk gevolgd zal worden is mede afhankelijk van tijdige leveringen van de vaccins.

Ook andere landen hebben te maken met latere levering van bestelde vaccins. ‘Omdat wij in het voorjaar vaccin voor de hele bevolking besteld hebben, krijgen wij nog relatief veel vaccin geleverd’, aldus minister Klink.

Plaats een reactie