Minder gezinnen met gehuwde ouders

De samenstelling van gezinnen is in de afgelopen tien jaar veranderd. Ouders zijn vaker niet-gehuwd en er zijn minder grote gezinnen. In 2011 telde ons land 2,3 miljoen gezinnen met thuiswonende kinderen tot 25 jaar. Dat zijn er 73 duizend meer dan tien jaar eerder.

Steeds vaker zijn de ouders niet getrouwd. Dit komt vooral voor bij gezinnen waarin het jongste kind vijf jaar of jonger is. In 2011 bestond een kwart van deze jonge gezinnen uit een niet-gehuwd paar, een verdubbeling ten opzichte van 2001. Het is dus steeds minder vanzelfsprekend om eerst te trouwen en dan kinderen te krijgen.

Aandeel gezinnen met 3 of meer thuiswonende kinderen (jongste kind 0 tot 25 jaar), 2011

Meer eenoudergezinnen
Ook zijn er meer eenoudergezinnen dan tien jaar eerder. Hun aantal steeg van 318 duizend in 2001 naar 417 duizend in 2011. Vooral tieners en meerderjarige kinderen groeien vaker op bij maar één van de ouders. In 2011 bestond een kwart van de gezinnen met uitsluitend meerderjarige thuiswonende kinderen uit een eenoudergezin, terwijl dat er in 2001 een op de vijf waren.

Gezinnen kleiner
Verder zijn er minder gezinnen met drie of meer kinderen. In 2011 telden 418 duizend gezinnen drie of meer thuiswonende kinderen, 30 duizend minder dan in 2001. Het aantal gezinnen met één of twee kinderen is in het afgelopen decennium echter gestaag toegenomen.

Relatief weinig grote gezinnen in het zuiden van Limburg
In het zuiden van Limburg zijn gezinnen met drie of meer kinderen dun gezaaid. In de gemeentes Kerkrade en Brunssum wonen in 9 procent van de gezinnen drie of meer kinderen. Landelijk is dat 18 procent. Ook in het oosten van Groningen en het oosten van Drenthe zijn er relatief weinig grote gezinnen.

Er zijn ook delen van Nederland waar juist relatief veel grote gezinnen wonen. Koploper is de gemeente Urk. Hier wonen in de helft van de gezinnen drie of meer kinderen. Ook in andere gemeentes waar veel orthodoxe protestanten wonen, zoals Staphorst en Barneveld, wonen relatief veel grote gezinnen.

Auteur: Godelief Mars

Plaats een reactie