Miljoenen zieken niet behandeld door stigma

De Leprastichting en de American Leprosy Missions organiseren van 11 tot 14 oktober 2010 de Stigma Research Workshop, in CASA 400, te Amsterdam. Wetenschappers en vertegenwoordigers van onderzoekscentra uit 13 landen hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de inhoud en de resultaten van maatregelen tegen stigma. Zij wisselen tijdens de workshop hun onderzoeksbevindingen en ervaringen uit om tot praktische richtlijnen te komen voor nieuwe anti-stigmaprogramma’s over de hele wereld.

‘Vele miljoenen mensen lijden onder slopende armoedeziekten, maar worden niet of onvoldoende behandeld, omdat ze gestigmatiseerd worden. Niet alleen door hun omgeving, maar ook door overheden en gezondheidspersoneel.’ Dat is een van de schokkende conclusies van de Leprastichting naar aanleiding van diverse publicaties en resultaten van onderzoeken over dit onderwerp. Lepra staat hoog op de lijst van stigmatiserende ziekten. De Leprastichting dringt dan ook aan op meer aandacht voor stigmatisering en discriminatie van mensen die lijden onder de gevolgen van lepra, psychische handicaps of HIV/AIDS.

Ziektebestrijdingsprogramma’s ernstig gehinderd door stigma
Programma’s voor lepra-, tuberculose- en HIV/AIDS bestrijding, alsmede programma’s voor geestelijke gezondheidszorg worden vaak ernstig gehinderd door stigma. Patiënten nemen niet deel aan ziektepreventie, komen niet of te laat voor behandeling of stoppen vroegtijdig met een behandeling.

Angst voor besmetting
Medisch personeel in ziekenhuizen heeft soms bedenkingen om patiënten te behandelen uit angst voor besmetting, zo blijkt uit een onderzoek van Sara Dorsman van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit. Ze worden naar huis gestuurd omdat gezondheidswerkers over onvoldoende kennis van lepra beschikken. Vaak worden zelfs mensen die in dergelijke programma’s werken gestigmatiseerd, waardoor het moeilijk kan zijn geschikte staf te vinden.

Plaats een reactie