1,5 miljoen voor ontwikkeling integraal duurzame stallen voor koeien en varkens

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie beloont drie ondernemingen voor het ontwikkelen van integraal duurzame stallen. Dat zijn stallen waar dierenwelzijn, diergezondheid, milieu goed geregeld zijn en de productie economisch rendabel is.

Het gaat om drie staltypen, twee voor varkens en een voor melkkoeien. De beloning volgt uit het zogenaamde ‘Small Business Innovation Research’ (SBIR)-programma voor duurzame stallen.

BIR (Small Business Innovation Research) tweede fase
De SBIR-prijs gaat naar drie ondernemers(combinaties) in de tweede fase van de SBIR (Small Business Innovation Research). In de eerste fase zijn vorig jaar 11 voorstellen gehonoreerd om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Met die haalbaarheidsstudies uit de eerste fase laten de winnaars zien dat ze klaar zijn voor de implementatie in de praktijk. Zij krijgen nu in de tweede fase van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de kans om hun plannen verder te ontwikkelen in de praktijk. Hiervoor wordt per bedrijf maximaal 550.000 euro beschikbaar gesteld voor onderzoek en doorontwikkeling van het idee. In fase 3 schaalt de ondernemer het product zelf op en brengt het op de markt.

Het varkenspension
Varkenshoudster Marijke Nooijen gaat een varkensstal bouwen die uitgaat van de behoeften van het varken en de wensen van de maatschappij. De stal past mooi in het landschap, de varkens zijn zichtbaar voor de omgeving en het is er prettig werken voor de boer. Bijzonder aan het stalontwerp zijn het verplaatsbare kraambed, het varkenstoilet, de slimme klimaatsturing en geen uitstoot van schadelijke gassen. De biggen worden op het bedrijf geboren en afgemest.

Het consortium bestaat uit varkenshouders Nooijen, Vereijken stalinrichting, Nedap-Agri, Inno+ met ZLTO.

Varkens in Starplus
De Starplus concept is een combinatie van bestaande technieken die op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Het is een combinatie van gebruik van een mestband, een microvergister op het bedrijf en een nieuw stalontwerp.
De hokken bestaan uit een ruimte om te wroeten met wroetmateriaal, er komt daglicht in de stal en een koelere (buiten-) klimaatzone. Dit biedt afwisseling en extra bewegingsruimte voor de varkens. Dit ontwerp stimuleert ook het natuurlijke mestgedrag in de mestruimte boven de mestbanden.

De afgevoerde mest en urine wordt in een vergister benut voor duurzame energie. De warmte uit de vergister wordt gebruikt als verwarming bij de jonge biggen en ook voor het opwerken van de urine tot een kunstmest. Door gebruik van maïs als wroetmateriaal wordt de maïs eerst als wroetmateriaal/voeding gebruikt en daarna worden de resten in de vergister omgezet naar duurzame energie.

Het consortium bestaat uit de microvergister van HoSt BV, het mestverwerkingssysteem van Kempfarm, Wopereis stallenbouw en Wageningen UR met het varkensinnovatiecentrum Sterksel.

Integraal duurzame vrijloopstal voor koeien
De duurzame stal bestaat uit een bodem van gedroogde mest met een overkapping van ventilerend folie. De koeien lopen vrij rond en de koeien gaan naar de drie melkrobots van de stal wanneer het hen uitkomt. Door de ruimte, licht en lucht verbetert het dierenwelzijn en de diergezondheid. De stal is aan verschillende kanten open waardoor de koeien goed zichtbaar zijn voor de omgeving. De uitdaging van dit systeem zit vooral in de bodem. Onderzoek moet uitwijzen wat het ammoniakuitstoot is en welke maatregelen nog nodig zijn om die te verminderen.

Bedrijfsnaam: Klaverhof VOF, in samenwerking met Den Ouden Groep BV en V-stal (onderdeel van Booghal BV)

Plaats een reactie