Minister Verburg trekt 1 miljoen euro uit voor Wageningen UR-onderzoek naar insecten in voedsel

Wageningen UR (University & Research centre) krijgt 1 miljoen euro onderzoeksgeld van minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een onderzoek naar het gebruik van insecten in de voedselketen.

Het onderzoek “Duurzame productie van insecten als voedsel” duurt vier jaar en heeft drie onderzoeksdoelen. Ten eerste wordt bekeken welke reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie geschikt zijn als voedsel voor de verschillende soorten insecten. Daarbij staat de verhouding kwaliteit van de reststroom en de kwaliteit van het insecteneiwit centraal.

Verder wordt onderzocht hoe de eiwitten het beste kunnen worden bewerkt om ze in levensmiddelen te kunnen verwerken. Aspecten als energieverbruik, efficiency en het ontstaan van en omgaan met reststromen krijgen hierbij aandacht.

Tot slot richt het onderzoek zich op de functionele eigenschappen van insecteneiwitten, zoals aminozuursamenstelling, voedselveiligheid en allergeniciteit.

Insecten als gerecht
De voedingswaarde van insecten is gelijk aan die van gewoon vlees. Insecten zijn een duurzame eiwitbron omdat ze koudbloedig zijn en dus geen lichaamstemperatuur hoeven te onderhouden. Dankzij deze efficiëntie is de milieubelasting van insecten gering. Op de wereld zijn circa 1.400 verschillende soorten insecten die voor de mens eetbaar zijn. In maar liefst 98 landen staan insecten gewoon op het menu. 80% van de wereldbevolking eet regelmatig een portie insecten.

Met name in de tropen worden insecten al op grote schaal gegeten, bijvoorbeeld rupsen, sprinkhanen, keverlarven (bijvoorbeeld meelwormen), maar ook bijen en wespen, termieten, mieren en vliegjes. Alleen in Europa en Noord-Amerika kent men deze eetgewoonte niet, want westerse consumenten zijn nog niet gewend aan het eten van insecten.

Toegankelijke kennis
Het onderzoek richt zich niet op productontwikkeling, maar de kennis uit het onderzoek moet toegankelijk worden voor het bedrijfsleven, die daarmee aan de slag kan. Wageningen UR werkt in het project nauw samen met de Verenigde Nederlandse Insectenkwekers (Venik). Dit is een brancheorganisatie die de belangen van insectenkwekers behartigt. De samenwerking met Venik legt het fundament voor een nieuwe sector die zich innovatief en maatschappelijk verantwoord kan ontwikkelen.
Beleid LNV

Minister Verburg stimuleert verduurzaming van het voedselaanbod in de Nota Duurzaam Voedsel en in de Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen, die vorig jaar juni zijn uitgebracht. Met de nota Duurzaam Voedsel wil minister Verburg het aanbod van duurzaam voedsel vergroten door samenwerking te zoeken met producenten, industrie en retail. Bij de Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen draait het om een verbetering van het aanbod van gangbare vleesvervangers en om productinnovatie op basis van bijvoorbeeld algen en insecten.

Plaats een reactie