Milieufactoren op de weegschaal

Door de keten te volgen van oorzaak van een milieu ingreep tot aan de schade die hiermee veroorzaakt kan worden kan op een systematische manier milieubelasting worden bepaald. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden bij het uitvoeren van een milieu-gerelateerde levenscyclusanalyse van producten.

Milieukundige Rosalie van Zelm keek vooral naar de onderzekerheden in de data die de modellen gebruiken en onderzocht hoe – ondanks die onzekerheden – toch een makkelijk interpreteerbaar totaaladvies gegeven kan worden.

De focus lag op de schade op de menselijke gezondheid door de vorming van ozon en fijn stof, en de schade op het ecosysteem door bodemverzuring, grondwateronttrekking, en gifstoffen in zoetwater. Van Zelm ontwikkelde nieuwe en betere methodes die het mogelijk maken om schade te presenteren in termen van het verlies van gezonde levensjaren of het verlies aan biodiversiteit.

Biografie
Rosalie van Zelm (Utrecht, 1981) studeerde milieutechnologie in Enschede. Momenteel is ze postdoc bij het Institute for Water and Wetland Research (IWWR) van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze ook haar promotieonderzoek deed.

Promotiegegevens
Promovendus: mevrouw ir. R. van Zelm
Promotors: De heer prof. dr. ir. D. van de Meent
Titel promotie: Damage modelling in life cycle impact assessment
Copromotors: De heer dr. M.A.J. Huijbregts
Datum: vrijdag 14 januari 2011, 10:00 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Plaats een reactie