Milieudefensie: zet schaliegas in de ijskast

De Nederlandse overheid moet de plannen voor proefboringen naar zogenoemd schaliegas stopzetten. Deze oproep doet Milieudefensie dinsdag 13 september 2011 aan de Nederlandse politiek. Volgens de milieuorganisatie zijn de risico’s van het met chemicaliën “kraken” van aardlagen voor milieu en gezondheid te groot om dit soort gasboringen toe te laten.

Woensdag 14 september 2011 organiseert de Tweede Kamer in Den Haag een hoorzitting over het omstreden gas. “Nederland moet geen roekeloze experimenten doen die ons milieu en de volksgezondheid bedreigen”, aldus Geert Ritsema van Milieudefensie. “Het doelbewust injecteren van giftige chemicaliën in de bodem stuit terecht veel mensen tegen de borst.”

In Nederland wil het bedrijf Cuadrilla Resources Limited vanaf 2012 proefboringen naar schaliegas uitvoeren in de Noord-Brabantse gemeenten Boxtel en Haaren. Inwoners van beide gemeenten maakten zich hier grote zorgen over. De Nederlandse overheid stimuleert de boringen door veertig procent bij te dragen aan de opsporingskosten. Dit staat in schril contrast met andere landen en regio’s die het kraken met chemicaliën te gevaarlijk vinden en/of eerst meer onderzoek willen doen en de regels willen aanscherpen. In juli van dit jaar verbood de Franse overheid, na felle protesten van de bevolking, het kraken van aardlagen bij wet. Zuid-Afrika en diverse regio’s in Canada, Duitsland, Australië en de Verenigde Staten staan het kraken voorlopig niet toe.

In een schriftelijke briefing gericht aan Tweede Kamerleden inventariseerde Milieudefensie de verschillende risico’s die aan boringen in schalie- en steenkool-aardlagen kleven. Drink- en grondwater kunnen vervuild raken, ongelukken liggen op de loer, het kraken kan aardbevingen veroorzaken, inbreuk op natuur en landschap dreigt, en de winning is veel slechter voor het klimaat dan de winning van conventioneel aardgas. In delen van Verenigde Staten en Australië, waar het kraken naar schaliegas en steenkoolgas al veel wordt toegepast, zijn ongelukken en lekkages aan de orde van de dag.

Schaliegas en steenkoolgas zijn moeilijker te winnen dan conventioneel (aard)gas. Om het uit de bodem te krijgen is het vaak nodig de aardlagen te kraken. Kraken is het onder grote druk injecteren van een mengsel van miljoenen liters water, chemicaliën en zand, diep in de bodemlaag. Een groot deel van het geïnjecteerde water komt na het “kraken” terug naar de oppervlakte, inclusief chemicaliën, giftige stoffen uit de aardlaag en methaan. Ondergronds kunnen methaan en chemicaliën op andere manieren naar boven lekken.

De Nederlandse overheid heeft aan bedrijven al opsporingsvergunningen verstrekt voor proefboringen naar schaliegas en steenkoolgas in grote delen van Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en de Noordoostpolder. Net zoals Frankrijk heeft gedaan, kan de Nederlandse overheid alsnog de plannen voor proefboringen bevriezen. Ritsema: “Het sein staat overduidelijk op rood. De Nederlandse regering kan dit niet negeren, maar moet pas op de plaats maken.”

Plaats een reactie