Milieudefensie waarschuwt voor extra luchtvervuiling rond snelwegen

Milieudefensie laat weten dat de verhoging van de maximumsnelheid op bijna de helft van de Nederlandse snelwegen wel degelijk nadelig is voor de luchtkwaliteit. Zaterdag 1 september 2012 gaat de snelheidsverhoging op veel snelwegen in. Volgens verkeersminister Schultz van Haegen levert dit geen problemen op voor de luchtkwaliteit en het milieu. “Onzin,” reageert Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. “Door het harder rijden wordt de lucht viezer en ongezonder en de schade aan het klimaat groter.”

Luchtvervuiling
In 2015 moet Nederland voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Volgens de berekeningen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat dat lukken. Uit daadwerkelijke metingen van fijnstof en stikstofdioxide, blijkt echter dat de Europese dagnormen nog vaak overschreden worden. Daarnaast staan de Europese normen twee keer zoveel vervuiling toe dan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Stumpe: “Het is maar de vraag of we de Europese normen halen, dat we de gezonheidsnormen niet halen staat echter als een paal boven water.” Fijnstof en stikstofdioxiden zijn schadelijk voor de gezondheid.

CO2-uitstoot
Omdat harder rijden minder zuinig is wordt er meer benzine verbrand waardoor het harder rijden voor extra CO2-uitstoot zorgt. De snelheidsverhoging van 120 naar 130 kilometer per uur zorgt voor tien procent meer CO2-uitstoot.

A2
De snelheid op de A2 wordt pas later verhoogd omdat de minister hier schermen laat plaatsen om de concentratie luchtvervuiling onder de Europese normen te houden. Deze schermen houden de concentratie lager doordat de luchtverontreiniging verspreid wordt over een groter gebied. Stumpe: “De minister probeert de maximum toelaatbare vervuiling te halen door de vervuiling te verspreiden waardoor meer mensen er last van zullen hebben.”

Milieudefensie vindt het onverantwoord dat verkeersminister Schultz viezere, ongezondere lucht en klimaatschade acceptabel vindt. De maatregel levert nauwelijks tijdswinst op en is vooral bedoeld om automobilisten die graag hard rijden een plezier te doen. Stumpe: “We hopen dat na de verkiezingen milieu en een schone leefomgeving weer een rol gaan spelen in het besturen van Nederland en dat deze maatregel teruggedraaid wordt.”

Plaats een reactie