Milieudefensie voert actie tegen fout hout

Actievoerders van Milieudefensie hebben maandagochtend 5 april 2011 het paleis op de Dam beklommen en spandoeken met de leus ‘Rijk aan fout hout’ opgehangen. De organisatie protesteert hiermee tegen het inkopen van fout hout door de rijksoverheid, waarmee de overheid zich niet aan haar eigen beleid voor duurzaam inkopen houdt.

Milieudefensie brengt een onderzoek, Van oerwoud naar overheid, naar de inkoop van duurzaam hout naar buiten. Bij zeventig procent van de onderzochte bouwprojecten werd door de rijksoverheid fout hout ingekocht. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de renovatie van het paleis, waar onder meer niet-duurzaam okoumé hout uit West-Afrika is gebruikt dat niet voldoet aan de duurzaamheidseisen die de overheid zichzelf stelt. Okoumé staat op de rode lijst van bedreigde soorten van IUCN.

De rijksoverheid heeft als doelstelling in 2010 honderd procent duurzaam in te kopen. Dat is in een groot aantal gevallen niet gelukt. Behalve bij het paleis op de Dam is er bijvoorbeeld bij het ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken, het Rijksmuseum en het nieuwe kantoor van de belastingdienst in Groningen, fout hout gebruikt. Geert Ritsema van Milieudefensie: “Als het bij zulke grote bouwprojecten al niet goed gaat, moeten we constateren dat de rijksoverheid zich niet genoeg inspant om fout hout te weren.” Provincies, waterschappen en gemeenten hadden een lagere doelstelling, maar scoorden beter in het onderzoek.

Milieudefensie roept staatssecretaris van infrastructuur en milieu Joop Atsma op om het beleid voor duurzaam inkopen beter uit te voeren. Geert Ritsema: “Als grootverbruiker van hout en vanwege de voorbeeldfunctie die de overheid heeft, moeten ze de deur echt dichtgooien voor fout hout.” De milieuproblematiek die voortkomt uit het niet-duurzaam inkopen van hout is groot. Jaarlijks verdwijnt er zo’n 13 miljoen hectare aan bos, dat is meer dan drie keer de oppervlakte van Nederland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor het behoud van de biodiversiteit in de wereld, en voor de dieren en mensen die afhankelijk zijn van deze bossen.

Plaats een reactie