Milieudefensie presenteert duurzaam verkeersplan Randstad Zuid

Uit het gepubliceerde plan ‘Bouwen aan een Groene Metropool‘ van Milieudefensie blijkt dat de filedruk in de regio Rotterdam – Den Haag met 40 procent daalt zónder nieuw asfalt aan te leggen. Grote infrastructurele projecten als de A13/A16 en de Blankenburgtunnel zijn dan niet nodig. De 2,2 miljard euro die daarmee vrij komt wordt geinvesteerd in trein, light-rail, metro en een iconisch netwerk van fietssnelwegen.

De beprijzingsmaatregelen uit het plan zijn doorgerekend door de adviesbureaus Goudappel Coffeng en CE Delft op verkeerskundige effecten, kosten en milieueffecten. Daaruit blijkt dat de files spectaculair dalen. Dat bewijst volgens Milieudefensie de effectiviteit van kilometerbeprijzing. Willem Verhaak: “De strategie van dit kabinet om al maar meer asfalt aan te leggen is onhoudbaar, met name in de Randstad. Het is peperduur en gaat ten koste van de leefbaarheid.” Milieudefensie constateert dat het kabinet steeds meer alleen komt te staan in haar afwijzing van kilometerbeprijzing. Zo bepleitte deze week ook het Havenbedrijf Rotterdam de invoering van beprijzing en gaf wethouder Baljeu van Rotterdam aan dat te willen onderzoeken. Eerder gaven de Rai-vereniging en de ANWB al aan dat de invoering van een vorm van beprijzing onvermijdelijk is.”

Groene metropool
Als de plannen van Milieudefensie worden uitgevoerd ontstaat een Groene Metropool, een stedelijk gebied waar leefbaarheid én bereikbaarheid hand in hand gaan. De keren dat mensen de auto laten staan is het openbaar vervoer een snel en comfortabel alternatief. Tegelijkertijd dalen emissies van schadelijke stoffen flink en dat leidt tot schonere lucht. Zo daalt de stikstofuitstoot met 8,5 procent en CO2 met 11 procent. De gemiddelde automobilist gaat er met het plan van milieudefensie financieel niet op achteruit.

Groene gebieden als het Bergse Bos en Midden-Delfland blijven behouden. ‘Het gaat om belangrijke recreatiegebieden, de laatste stukjes natuur in de zuidelijke Randstad zijn van groot belang bij het behouden van de leefbaarheid in de regio’, aldus Verhaak.

Plaats een reactie