Milieudefensie onderzoekt beïnvloeding schaliegasrapport

Milieudefensie vermoedt dat het ministerie van Economische Zaken ingenieursbureau Witteveen+Bos onder druk heeft gezet om de conclusies van het omstreden schaliegasrapport aan te passen. Uit analyse van dit rapport, dat vorige week verscheen, blijkt dat de risico’s die de onderzoekers in het rapport duidelijk benoemen, in de concluderende samenvatting behoorlijk verzacht worden. Milieudefensie vraagt daarom deze week in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) documenten op die meer inzicht kunnen geven in de communicatie hierover tussen het ministerie en Witteveen+Bos.

In de samenvatting van het onderzoeksrapport dat Witteveen+Bos maakte in opdracht van het ministerie, worden stellige conclusies getrokken over de risico’s van schaliegasboringen: boren zou in Nederland veilig kunnen, de risico’s zijn beheersbaar. In de onderliggende bijlagen van het rapport zijn de beweringen over die risico’s echter vaak aanzienlijk minder stevig, of worden de conclusies uit de samenvatting zelfs tegengesproken.

Zo staat in de samenvatting dat het risico op een ‘blowout’ – een ongecontroleerde gasontsnapping – ontbreekt bij schaliegaswinning. Maar in het hoofdrapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat technische maatregelen om blowouts te voorkomen, kunnen falen. Ook wordt in de samenvatting geconcludeerd dat de klimaateffecten van schaliegaswinning vergelijkbaar zijn met die van conventioneel aardgas. In de bijlagen staat echter dat hierover nog veel wetenschappelijke onzekerheden zijn. Daarnaast wordt in de samenvatting de suggestie gewekt dat de huidige wet- en regelgeving toereikend zou zijn om de risico’s van schaliegasboringen te beheersen, terwijl de onderzoekers verderop in het rapport talloze aanbevelingen doen om die juist te te verbeteren.

Geert Ritsema, campagneleider energie en grondstoffen bij Milieudefensie: “We zijn allerlei inconsistenties tegengekomen, die erop wijzen dat de samenvatting een veel positiever beeld van de risico’s geeft dan het rapport zelf. Het lijkt erop dat er zeer selectief gewinkeld is voor deze samenvatting en dat conclusies over de risico’s afgezwakt of zelfs weggelaten zijn. Dat kan natuurlijk niet; de onderzoeksopzet was al discutabel, het onderzoek en het onderzoeksbureau zelf zijn omstreden, het proces krijgt van veel deelnemers een dikke onvoldoende, en nu wordt er vervolgens uit dat broddelonderzoek ook nog eens een gekleurde conclusie getrokken. Het kabinet en de Tweede Kamer mogen op basis hiervan geen beslissing nemen over zoiets belangrijks als het toestaan van schaliegasboringen in Nederland.”

Schaliegasconferentie Europees Parlement
Morgen, donderdag 5 september, spreekt Geert Ritsema op een schaliegasconferentie in het Europees Parlement. Op deze conferentie is onder anderen ook Gabrielle Pétron aanwezig. Zij is wetenschappelijk expert op het gebied van klimaateffecten van schaliegas. Vanavond presenteert documentairemaker Josh Fox tijdens deze conferentie de film Gasland 2, het vervolg op zijn veelbesproken schaliegasdocumentaire Gasland. Geert Ritsema is vanaf vanmiddag in Brussel en beschikbaar voor media. Ook kan Milieudefensie media in contact brengen met andere sprekers die tijdens de conferentie het woord voeren.

Plaats een reactie