Milde vogelgriep in Zuidwolde

Bij een handelsbedrijf in vogels in Zuidwolde (Drenthe) is een milde (laag pathogene) variant van Aviare Influenza vastgesteld. De milde vogelgriep is vastgesteld bij 83 zwanen die bestemd waren voor de export.

De zwanen worden in het wild gehouden en worden gevangen voordat ze verhandeld worden. Laag Pathogene vogelgriep komt vrij algemeen voor bij in het wild levende vogels. Het is daarom niet vreemd dat de zwanen besmet zijn. De besmetting kwam aan het licht omdat de dieren voor export getest moeten worden.

Maatregelen
Volgens Europese regelgeving hoeven gehouden dieren die niet onder de definitie pluimvee vallen, niet geruimd te worden.

Omdat het bedrijf in een pluimveearm gebied ligt, is besloten de dieren op het bedrijf gecontroleerd te laten ‘uitzieken’. Het bedrijf in Zuidwolde wordt onder toezicht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit gesteld totdat de besmette dieren geen virus meer uitscheiden. De besmette dieren gaan in quarantaine en de andere gevoelige dieren worden gecontroleerd op infectie. De maatregelen blijven in stand totdat de besmette dieren geen virus meer uitscheiden.

Verdere verspreiding van de ziekte moet voorkomen worden. Daarom wordt er een beperkingsgebied van 1 kilometer rond het bedrijf in Zuidwolde ingesteld. In dit gebied geldt een vervoersverbod voor levend pluimvee en eieren. Er liggen geen andere pluimveebedrijven in het gebied.

Plaats een reactie