Milde variant vogelgriep in Zuidwolde

Bij een handelsbedrijf in vogels in Zuidwolde (Drenthe) is een milde variant van Aviare Influenza vastgesteld. De milde vogelgriep is vastgesteld bij 160 zwanen die bestemd waren voor de export. De zwanen worden in het wild gehouden en worden gevangen voordat ze verhandeld worden. Vogelgriep komt vrij algemeen voor bij in het wild levende vogels. De besmetting kwam aan het licht omdat de dieren voor export getest moeten worden.

Maatregelen
Volgens Europese regelgeving hoeven gehouden dieren die niet onder de definitie pluimvee vallen, niet geruimd te worden. Gelet op het type vogels en het feit dat het bedrijf in een pluimveearm gebied ligt, is besloten de dieren daarom niet te ruimen.

Het bedrijf in Zuidwolde wordt onder toezicht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) gesteld totdat de besmette dieren geen virus meer uitscheiden. De besmette dieren gaan in quarantaine en de andere gevoelige dieren worden gecontroleerd op infectie.

Verdere verspreiding van de ziekte moet voorkomen worden. Daarom wordt er een beperkingsgebied van 1 kilometer rond het bedrijf in Zuidwolde ingesteld. In dit gebied geldt een vervoersverbod voor onder andere levend pluimvee en eieren. Er liggen geen andere pluimveebedrijven in het gebied.

Meer informatie
Wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met een uitbraak van laagpathogene Aviaire Influenza in De Wolden februari 2012

Plaats een reactie