Milde variant vogelgriep aangetroffen in Deurne

Op een pluimveebedrijf met zo’n 28.000 kippen in Deurne is laagpathogene vogelgriep geconstateerd. Deze milde variant maakt vogels nauwelijks ziek en is niet gevaarlijk voor mensen. Het gaat om een variant van H7, en niet om de voor mensen gevaarlijke H5N1 die vooral in Azië heerst. Het bedrijf wordt voor de zekerheid vandaag geruimd.

Om elk risico te vermijden is een gebied van circa drie kilometer rond het besmette bedrijf ingesteld, waarbinnen per direct maatregelen van kracht worden.

Elk vervoer van pluimvee en levende vogels, broed- en consumptie-eieren, gebruikt strooisel en mest vanuit, naar en binnen het gebied is verboden. Per direct gaat de afschermplicht in. Al het pluimvee moet naar binnen of mag alleen onder een afdak naar buiten.

Het vervoer van zoogdieren (waaronder runderen, varkens, schapen, geiten en paarden) is verboden voor zover deze dieren afkomstig zijn van of naar bedrijven gaan waar pluimvee aanwezig is. Ook het rijden met vervoermiddelen die geschikt zijn voor het vervoer van bovengenoemde dieren, producten of mest is niet toegestaan.

Jaarbeurzen, markten, tentoonstellingen en andere evenementen waarbij pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels bijeengebracht worden zijn verboden in dat gebied. Bij commerciële bedrijven wordt de bezoekersregeling van kracht.

Er liggen nog 20 andere pluimveebedrijven in deze zone. Deze bedrijven worden de komende dagen gescreend. Er komt ook onderzoek bij bedrijven die in de afgelopen tijd contact hebben gehad met het besmette pluimveebedrijf.

Plaats een reactie