Migrantenclubs op de bres voor slachtoffers conflict Filippijnen

Sinds 20 juni 2011 zijn bijna 10.000 mensen op de vlucht geslagen voor een weer opgelaaid conflict om land in Noord Palimbang, provincie Sultan Kudarat op het Filipijnse eiland Mindanao. De meeste van deze IDPs (Internally Displaced Persons) behoren tot de oorspronkelijke bevolking van het gebied, de Moslim Moros en de Lumad, de inheemse bevolking. Mede als gevolg van de gespannen lokale politieke verhoudingen, ont-vangen ruim 6.000 van hen nauwelijks directe hulpverlening.

Nederlandse Migranten Organisaties zetten zich gezamenlijk in voor noodhulp aan slachtoffers van lokaal conflict in de Filipijnen.

PASALI, een NGO in 2001 opgericht door Filipijnse migranten in Nederland, is samen met haar gelijknamige partnerorganisatie op Mindanao meteen begonnen met het verlenen van directe noodhulp aan deze slachtoffers van geweld. PASALI wordt daarbij geholpen door het Dutch Consortium of Migrant Organizations (DCMO), een samenwerkingsverband van 11 Migranten (netwerk) organisaties in Nederland waarvan PASALI ook lid is. De financiële steun die het consortium verleent, wordt door de Stichting CORDAID verdubbeld. Daarnaast geeft consortiumlid ISLAMIC RELIEF NEDERLAND op verzoek van het consortium uit eigen middelen rechtstreeks financiële steun aan PASALI in de Filipijnen. In totaal komt er ruim 20.000 euro ter beschikking voor noodhulp en de eerste fase van wederopbouw.

Achtergrond en toekomst
Op het Filipijnse eiland Mindanao woeden al meer dan veertig jaar conflicten tussen de overheid en verschillende gewapende groepen (Moslims en communisten) om de status van de regio in het zuiden van de Filipijnen. De oorspronkelijke bevolking (Moslim Moros en de Lumad inheemse bevolking), en de (afstammelingen van) kolonisten uit het Noorden, worden regelmatig in deze conflicten meegesleurd.

PASALI is een van de weinige NGOs in het huidige conflictgebied die met alle drie de bevolkingsgroepen geza-menlijke ontwikkelingsprojecten heeft weten op te zetten, en daardoor het vertrouwen geniet van alle bevolkingsgroepen. Hiermee draagt deze organisatie in belangrijke mate bij tot vredesopbouw in de regio.

Vanuit het samenwerkingsverband van het Dutch Consortium of Migrant Organizations ontvangt PASALI niet alleen financiële, maar ook inhoudelijke steun van andere migranten (netwerk) organisaties in Nederland, met name door onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Dit is één voorbeeld hoe de in het consortium samenwerkende migrantenorganisaties op hun manier proberen om zo efficiënt en effectief mogelijk om te gaan met de schaarse middelen die hen ter beschikking staan, nu de subsidiering van ontwikkelingssamenwerking steeds meer onder druk komt te staan, en landen als de Filipijnen dreigen volledig te worden uitgefaseerd als aandachtsgebied voor Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.

Het Nederlandse migranten consortium gaat met de partners in de Filipijnen concreet aan de slag in het conflictgebied, maar zal naar aanleiding van de gebeurtenissen op Mindanao, ook politici en beleidsmakers benaderen om nog eens positief kritische te kijken naar de invulling van het huidige Nederlandse beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking.

Plaats een reactie