Middelengebruik onder party- en clubbezoekers hoog

Het middelengebruik onder party- en clubbezoekers tussen 15 en 34 jaar is relatief hoog. Zo heeft 31% van de party- en 16% van de clubbezoekers het afgelopen jaar ecstasy gebruikt tegen 3% van hun leeftijdgenoten in de algemene bevolking. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Feestmeter 2008-2009. Uitgaan en middelengebruik onder bezoekers van party’s en clubs’, uitgevoerd door het Trimbos-instituut en het Bonger Instituut voor Criminologie van de UvA gefinancierd door het ministerie van VWS.

Gebruik van middelen
Er is nauwelijks verschil tussen het percentage party- en het percentage clubbezoekers dat rookt en alcohol drinkt. Drugsgebruik daarentegen komt over het algemeen meer voor onder partybezoekers dan onder clubbezoekers. 24% van de partybezoekers had in de maand voor het onderzoek ecstasy gebruikt, 12% cocaïne, 7% amfetamine en 5% GHB. Onder clubbezoekers was dit respectievelijk 9% (ecstasy), 5% (cocaïne), 3% (amfetamine) en 2% (GHB). Gebruik van typische ‘straatdrugs’, zoals heroïne en crack, kwam in beide groepen zelden voor.

Bij liefhebbers van hardcore house-/technomuziek is het gebruik van ecstasy, cocaïne en amfetamine het hoogst. Opmerkelijk is dat tussen party- en clubbezoekers niet of nauwelijks verschillen zijn in gebruiksfrequentie en gemiddelde gebruikshoeveelheid per keer. Als club- of partybezoekers alcohol, tabak, cannabis, ecstasy, cocaïne, amfetamine of GHB gebruiken, dan doen ze dat in ongeveer gelijke mate. Tijdens de uitgaansavond zelf was ecstasy onder partygangers de meest favoriete drug: gemiddeld een op de vijf had dit middel gebruikt, maar de verschillen tussen party’s waren groot.

Ecstasy- en cocaïnegebruik het hoogst onder mannen van rond de 30
Een belangrijke bevinding is dat het middelengebruik door vrouwelijke club- en partybezoekers lager ligt dan door de mannelijke. Echter, als vrouwen gebruiken, dan doen zij niet wezenlijk onder voor de mannen. Opvallend is ook dat het gebruik van ecstasy en cocaïne het vaakst voorkomt bij eind-twintigers en dertig-plussers. Verder gebruiken laagopgeleiden vaker tabak, cocaïne en amfetamine. Hoogopgeleiden gebruiken vaker alcohol. Ook blijkt: hoe groter de woonplaats, hoe hoger het gebruik van alcohol, cannabis en ecstasy.

Problemen met gebruik

Tussen de één op de vijf en één op de tien uitgaanders die het laatste jaar ecstasy, cocaïne of amfetamine hebben gebruikt, geven aan problemen te hebben met het gebruik. Het gaat dan bijvoorbeeld om vaker of meer gebruiken dan iemand van plan is of moeite om te stoppen met gebruik.

Uitgaan = alcohol

Op de avond/nacht van het uitgaan of van de party heeft één op de vier à vijf party- en clubbezoekers geen alcohol of drugs gebruikt. Onder de overige uitgaanders is alcohol het meest favoriet. Zij gebruikten alleen alcohol of alcohol in combinatie met één of meer drugs. Mannen drinken gemiddeld acht tot negen glazen en vrouw gemiddeld vijf glazen tijdens de uitgaansavond. Tien procent van degenen die alcohol namen deden dat in grote hoeveelheden (15 of meer glazen).

Relevante bevindingen per middel
– Binge drinken is de norm
Een grote meerderheid van de club- en de partybezoekers is volgens de gangbare definitie een binge drinker; zij hebben de afgelopen maand minstens eenmaal vijf of meer glazen alcohol op één avond gedronken.
– ‘Bob’ is succes
De ‘Bob’ lijkt onder de uitgaanders een succes te zijn. De overgrote meerderheid van de party- en clubbezoekers die met de auto was, spreekt van tevoren af wie de ‘Bob’ (degene die geen alcohol gebruikt) is als ze uitgaan.
– Roken hoort erbij
Op de uitgaansavond/-nacht heeft bijna de helft van de uitgaanders tabak gerookt. Het op 1 juli 2008 ingevoerde rookverbod in de horeca weerhoudt de uitgaanders er blijkbaar niet van om niet te roken tijdens het uitgaan naar party’s en in clubs.
– Ecstasy, cocaïne en amfetamine zijn populair
In de huidige steekproef heeft 18% van de partybezoekers op de avond/nacht van de party ecstasy gebruikt. Na cannabis is ecstasy populairste drug, gevolgd door cocaïne en amfetamine. Eerder onderzoek naar gebruik van ecstasy in het uitgaansleven laten hogere percentages gebruik op de avond/nacht van de party zien.
– Nieuwe piek GHB
Recreatief gebruik van GHB begint vanaf midden jaren 90 gestalte te krijgen. Aan het percentage gebruikers van de uitgaanders dat deze drug wel eens heeft genomen (partybezoekers 14%, clubbezoekers 6%) is af te lezen dat GHB-gebruik een nieuwe piek beleeft.

Plaats een reactie