Methodiek jongerenparticipatie CJG beschikbaar

CNV Jongeren heeft samen met het Kennisnetwerk Centra Jeugd en Gezin (KCJG) de methodiek ‘Jongerenparticipatie binnen het CJG‘ ontwikkeld en getest in 5 pilotgemeenten. De methodiek – ontwikkeld binnen het ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin – werd op 30 maart 2011 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Utrecht.

Met de methodiek kunnen CJG’s jongeren inzetten om voorlichting te geven aan andere jongeren over het CJG en CJG-thema’s. Elzelien Vermeijden van het CJG in Capelle aan de IJssel is razend enthousiast. ‘Wij deden mee aan een van de vijf pilots. Dat was best spannend. De jongeren mochten zelf thema’s uitkiezen. Ze kozen voor tienerzwangerschap-pen en zelfbeeld. Niet de meest eenvoudige onderwerpen, dus daar hebben we goed over overlegd. Maar uiteindelijk moeten de jongeren zelf de keuze maken. Die ruimte moet je ze geven.’

Volgens Mark Rouw van het KCJG zijn veel CJG’s nog intern gericht. ‘Hun focus ligt bij het opzetten van het CJG. Daarbij sluiten ze vrij makkelijk aan bij bestaande activiteiten zoals de consultatiebureaus. Jongeren blijven meestal buiten beeld. Laat staan dat CJG’s al outreachend werken. Dat willen ze wel, maar op dit moment komt dat er nog te weinig van. Onze methodiek biedt ze hele praktische handvatten om daar een start mee te maken.’

Het methodiekboek wijst stapsgewijs de weg naar jongerenparticipatie. Daarbij krijgt de lezer heel veel tips om valkuilen te vermijden en problemen op te lossen. Marieke Mulder gaf vanuit CNV Jongeren training aan de voorlichters. ‘Elke gemeente was anders. Soms had je homogene groepen van VWO-leerlingen en soms hele gemengde groepen. Dat maakte in de praktijk niet veel uit, want uiteindelijk bereikten we ook met de VWO-jongeren leerlingen uit het VMBO. En die werden zo enthousiast dat ze zelf ook vrijwilliger wilden worden. Het is een soort sneeuwbal. Je begint het project met een groep jongeren die voorlichting geven over een bepaald thema. Na een paar jaar heb je verschillende groepen die voorlichting kunnen geven over alsmaar meer CJG-thema’s.’

In de vijf pilotgemeenten werden honderden jongeren bereikt. Elzelien Vermeijden: ‘Alle jongeren vullen na de voorlichting een evaluatieformulier in. Daar staan ook vragen in over hoe zij over het CJG denken. Dat levert een schat aan informatie op.’ Marieke Mulder: ‘De methodiek ligt er. Gratis. Elke CJG kan er nu mee aan de slag.’

Plaats een reactie