Methode (h)erkennen socialer ondernemen

Bekend is welke acht toonaangevende bedrijven en organisaties samen met TNO werken aan de ontwikkeling van een landelijke methode om socialer ondernemen te (h)erkennen. De methode is erop gericht om zichtbaar te maken in welke mate bedrijven bijdragen aan de werkgelegenheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De bedoeling is ook om bedrijven daarvoor een erkenning te geven. Inmiddels hebben de deelnemers de basis voor de methode bepaald.

De bedrijven die zich samen met TNO en Stichting In Return Nederland inzetten voor de ontwikkeling van de methode (H)erkenning Socialer Ondernemen komen uit verschillende sectoren. Het zijn: Heijmans, Trigion, Ecostyle, Van Gansewinkel, Deen Supermarkten, Gelre ziekenhuizen en Asito. Eerder waren de SW-bedrijven die het project mede mogelijk hebben gemaakt, al bekend: WNK, Caparis, Delta, Soweco, Pantar, Lander en Diamantgroep. Ook de Rabobank Betuwe West is betrokken bij het project.

Herkennen en erkennen wat de bedrijven doen
Met de methode willen de deelnemende bedrijven laten zien wat zij doen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun organisatie te laten werken.

Voor de bedrijven die met social return te maken hebben, is het van belang dat de sociale bijdrage(n) die zij al leveren daarbij ook gaat meewegen. Social return betekent het maken van een afspraak in aanbestedingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk of werkervaring te helpen. Ook hopen deze bedrijven dat de methode meer eenheid brengt in de huidige praktijk bij social return.

Een belangrijke reden voor deelname van alle bedrijven is verder de positieve PR en het marketingvoordeel dat een (h)erkenning op kan leveren. MVO en het stimuleren van andere bedrijven om socialer te ondernemen zijn ook motieven voor deelname (ketenstimulering). Het doel van alle deelnemende partijen in het project het vergroten van het aantal inclusieve arbeidsorganisaties in Nederland.

Eerste resultaten
De deelnemende partijen hebben de uitgangspunten voor de te ontwikkelen methode bepaald. Zowel het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als het inkopen of uitbesteden bij andere sociale bedrijven wordt onderdeel van de methode. De toetsing zal gebeuren op resultaten (feitelijke plaatsingen) én op kwalitatieve aspecten (onder andere begeleiding). De belangrijkste kwalitatieve aspecten die onderdeel worden van de methode zijn vastgesteld. Van de methode zal een stimulerende werking uitgaan en bedrijven kunnen doorgroeien: van een bereidheid tot integraal beleid.

Klankbordgroep
De klankbordgroep voor het project bestaat uit vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), Stichting In Return Nederland, MVO-Nederland, Start Foundation, Landelijke Cliëntenraad, TNO en de deelnemende SW-bedrijven.

Vervolgstappen
Eind oktober 2011 is de methode in concept klaar. Tot die tijd werkt de projectgroep de kwalitatieve aspecten waarop bedrijven beoordeeld gaan worden verder uit, evenals de normering. Vanaf november wordt de methode vervolgens uitgetest en aangepast. Eerst bij de deelnemende bedrijven in het project, en daarna bij een grotere groep van bedrijven (groot én klein). Bedrijven die hiervoor belangstelling hebben en andere geïnteresseerden kunnen zich hieronder melden.

Plaats een reactie