Met ziekenhuisfarmacie naar gerichte farmaceutische patiëntenzorg

Jos Kosterink gaat in zijn rede in op de ondersteuning en de eigenstandige verantwoordelijkheid van de ziekenhuisfarmacie in de patiëntenzorg, het onderzoek en het onderwijs. In de patiëntenzorg kan de ziekenhuisfarmacie betrekking hebben op vrijwel de volledige populatie patiënten, maar is zij ook steeds meer toegesneden op subpopulaties of individuele patiënten die, al dan niet opgenomen in het ziekenhuis, specialistisch behandeld worden. Het betreft hier farmaceutische patiëntenzorg die op de populatie is gericht of is toegesneden op de patiënt als individu.

Kosterink bespreekt ook de innovatie en het onderzoek, noodzakelijk om de patiëntenzorg op dit punt te verbeteren met een duidelijke focus op targeted therapies en personalized medicine binnen het thema Healthy Ageing. Hij laat zien dat de ontwikkeling van nieuwe verbindingen en toedieningsvormen en technieken kunnen leiden tot een betere patiëntselectie, therapie evaluatie en geneesmiddelontwikkeling, uitmondend in gerichte therapie en zorg. Voorbeelden zijn het onderzoek naar (radioactief) gelabelde monoclonale antilichamen toegepast in de oncologie, toedieningsvormen voor de delivery van geneesmiddelen waaronder monoclonale antilichamen in de dikke darm, en onderzoek op het gebied van analyse van geneesmiddelen ter verbetering van de individuele farmacotherapie (Therapeutic Drug Monitoring). In de toekomst zal volgens Kosterink meer onderzoek worden gedaan naar het identificeren van parameters die van invloed zijn op de uitkomst van de farmacotherapie bij patiëntenpopulaties en de individuele patiënt, zowel wat betreft effect als bijwerkingen.

Op het gebied van onderwijs vindt Kosterink dat studenten eerder moeten kennisnemen van de dagelijkse farmaceutische praktijk en multidisciplinaire samenwerking om uiteindelijk een goede (ziekenhuis)apotheker en behandelaar te worden. Gezamenlijk onderwijs van studenten geneeskunde en farmacie moet daar onderdeel van uit maken.

Oratiegegevens
Orateur: dhr. prof.dr. J.G.W. Kosterink
Titel: Met ziekenhuisfarmacie naar gerichte farmaceutische patiëntenzorg
Leeropdracht: Ziekenhuisfarmacie, in het bijzonder de Klinische Farmacie
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 24 januari 2012, 16.00 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie