Met vieze vakantieauto naar zuinige wasstraat

Mensen die hun vieze auto na terugkomst van de vakantie willen wassen doen er volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal goed aan dit te doen in de wasstraat met Milieukeur of een BOVAG-autowasbedrijf. Bij thuis wassen komen er schadelijke stoffen in het milieu.

De gemiddelde autobezitter wast zijn auto ruim tien keer per jaar. Volgens BOVAG gebeurt dat in eenderde van de gevallen thuis voor de deur. Dat mag in Nederland, tenzij het door de gemeente is verboden, maar het is beter om naar de wasstraat te gaan. Op straat stromen zeepresten en waswater namelijk zo het riool in – en in veel nieuwbouwwijken zelfs rechtstreeks naar het oppervlaktewater. Jaarlijks komen op deze manier 100 ton milieubelastende stoffen van de auto op straat en in het riool terecht. Het gaat hier om metalen, teerachtige stoffen (PAK’s), minerale oliën, en organische verbindingen die chloor, fluor, broom en jodium bevatten. Ook de autoreinigers kunnen verontreinigende stoffen bevatten.

In een wasstraat met het Milieukeur of een BOVAG-autowasbedrijf worden bovendien extra strenge eisen gesteld aan de verwerking van afvalwater en is waterrecycling verplicht, waardoor er veel water bespaard wordt. In autowasbedrijven zonder label ligt het waterverbruik vele malen hoger.

Wie toch de auto zelf wil wassen kan schade aan het milieu beperken door autoshampoo en andere reinigingsmiddelen met Milieukeur te gebruiken. Gebruik emmers met water in plaats van de tuinslang om onnodig waterverbruik tegen te gaan. Ook zijn er doe-het-zelf wasboxen waar de automobilist zelf de auto kan wassen, maar waar het afvalwater goed wordt verwerkt.

Plaats een reactie