Met lood in de schoenen…

Artsen en andere zorgverleners helpen om na een medisch incident in gesprek te komen met de patiënt. Dat is het doel van de film “Met lood in de schoenen…” die dinsdag 27 maart 2012 in Utrecht in première ging.

Trailer: Met lood in de schoenen…

In de film vertellen artsen openhartig over hun eigen ervaringen en de lessen die ze daaruit geleerd hebben. Een waar gebeurde casus toont de do’s en don’ts in de praktijk. De film is de basis van een uitgebreid trainingsaanbod dat zorginstellingen vanaf vandaag kunnen aanvragen.

Initiatiefnemer Centramed, verzekeraar van medische aansprakelijkheid, presenteerde de film, in aanwezigheid van 250 medici, instellingbestuurders en beleidsmakers. Directeur Curatieve Zorg van het ministerie van VWS, mevouw Esman-Peeters, nam het eerste exemplaar van de film in ontvangst. Aansluitend op de première gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over praktische ideeën om de communicatie na medische incidenten te verbeteren.

In Nederland vinden jaarlijks naar schatting 40.000 medische incidenten plaats. Centramed besloot tot het produceren van een film omdat, ondanks gemaakte afspraken, inspanningen en goede wil van betrokkenen, de communicatie na medische incidenten nog altijd voor verbetering vatbaar is.

De film helpt ook hardnekkige misverstanden uit de wereld. Centramed-directeur Barbara Stam: “Artsen denken nogal eens dat ze de patiënt geen spijt of medeleven mogen tonen omdat daarmee aansprakelijkheid erkend zou worden. De film maakt eens te meer duidelijk dat een arts na een incident juist al zijn kundigheid en menselijkheid in moet zetten om het leed bij de patiënt fysiek en psychisch te verzachten. Dat staat los van aansprakelijkheids­kwesties.”

De medische wereld reageert positief op “Met lood in de schoenen…”. Directeur Margot van der Starre van de vereniging van ziekenhuizen NVZ spreekt van “een treffend pleidooi voor en een stimulans tot open en tijdige communicatie met de patiënt”. Ook de patiëntenfederatie NPCF hecht waarde aan het initiatief: “Herkenning dat er iets is misgegaan, een luisterend oor en weten wat er is gebeurd: dat is belangrijk voor patiënten. En dat excuses worden aangeboden als er fouten zijn gemaakt. Van klachten of claims wordt niemand blijer”, aldus directeur Wilna Wind.

De diverse modules van het trainingsaanbod zijn vanaf dinsdag 27 maart 2012 te bekijken via www.letsgoma.nl. Het aanbod staat ter beschikking aan leden en niet-leden van Centramed.

Plaats een reactie