Menzis en Korfbalverbond starten G-jeugdkorfbalproject

Vijftien korfbalverenigingen uit heel Nederland starten met ondersteuning van Menzis, het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) en Special Heroes een naschools programma om leerlingen uit het speciaal onderwijs kennis te laten maken met de korfbalsport. Met als doel deze kinderen meer te laten bewegen en de stap te laten maken naar het korfballen in verenigingsverband.

Tijdens de Korfbal Challenge in Rotterdam is op 28 december 2011 het startschot gegeven voor dit project. Menzis, als maatschappelijk partner van het KNKV, ontwikkelde samen met het Korfbalverbond het naschoolse programma en een sportmaterialen-toolkit om de deelnemende verenigingen goed te kunnen faciliteren.

Kinderen van 8 tot 18 jaar
Bij de meeste G-Korfbalverenigingen in Nederland zijn de leden 18 jaar en ouder. In het speciaal onderwijs zitten veel kinderen van 8 tot 18 jaar, die graag willen deelnemen aan G-Korfbal. Het project is bedoeld om kinderen vanuit het speciaal onderwijs kennis te laten maken met korfbal en van hieruit de stap te laten maken naar een vereniging.

Korfbal is leuke gemengde sport, die bovendien goed is voor lijf en leden. De sterke sociale participatie van het verenigingsleven bevordert de integratie van het verstandelijk gehandicapte kind binnen de reguliere korfbalsport.

Plaats een reactie