Menzis boekt 43,8 miljoen winst in 2011

Menzis, een coöperatieve zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, boekte in 2011 een positief resultaat van 43,8 miljoen euro. Het bedrag is toegevoegd aan de reserves en daarmee is de solvabiliteit van de zorgverzekeraar verder versterkt. Dat is nodig om, met de sterk stijgende zorgkosten in Nederland, ook in de toekomst kwalitatief goede zorg voor mensen beschikbaar te houden. De cijfers staan in het Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2011, dat donderdag 7 juni 2012 is gepresenteerd.

Het aantal verzekerden van Menzis is in 2011 nagenoeg gelijk gebleven. Zowel op de basisverzekering als op de aanvullende verzekeringen is een positief financieel resultaat geboekt. De beleggingen leverden een resultaat op van 8,9 miljoen euro. De totale omzet over 2011 bedroeg ruim vijf miljard euro.

Hoofdlijnenakkoord
Belangrijk wapenfeit uit 2011 is het Hoofdlijnenakkoord tussen de Minister van VWS, de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. Betrokken partijen sloten een convenant waarin is afgesproken dat de zorgkosten in 2012 niet meer mogen stijgen dan 2,5%. Inmiddels heeft Menzis met bijna alle ziekenhuizen contracten afgesloten en blijft de stijging van de zorgkosten in 2012 binnen de afspraken.

Verbinding
De titel van het jaarverslag is “Verbinding” en slaat op de afspraak tussen verschillende partijen. “De zorgkosten zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Het is onze taak om samen met andere verzekeraars, zorginstellingen en patiëntenverenigingen initiatieven en heldere afspraken te ontwikkelen om de kosten in de hand te houden”, zegt Ruben Wenselaar, CFO van Menzis.

Selectief inkopen
In 2011 startte Menzis met selectief inkopen. “Dat betekent dat wij niet meer iedere behandeling bij alle ziekenhuizen inkopen, maar alleen de beste. Daarmee is de kwaliteit verzekerd en het is efficiënter”, legt Wenselaar uit.

“Door vergrijzing, meer chronisch zieken en nieuwe duurdere behandelmethodes lopen de zorgkosten steeds verder op. Als belangenbehartiger van de verzekerden is het niet alleen onze taak om te waken over de kosten en over de kwaliteit van de zorg. Wij willen ook een draagvlak creëren bij onze klanten dat de zorg in Nederland anders wordt ingericht. Uiteindelijk komen deze keuzes hen ten goede. Soms gaan patiënten iets verder reizen voor een specifieke behandeling, maar zij weten dan wel zeker dat ze de beste zorg krijgen.”

Preventie
Ook preventie was in 2011 een belangrijk onderdeel van de Menzis strategie. Door een bewuste levenshouding te kiezen, kunnen mensen hun gezondheid voor een deel zelf ten positieve beïnvloeden. Daarom heeft Menzis programma’s om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen en gezond te houden. Dat gebeurt samen met bedrijven, sportverenigingen, sportbonden en gemeenten.
Wenselaar: “De kern daarvan is dat wij een zo positief mogelijke bijdrage aan de maatschappij willen leveren en belangenbehartiger voor onze klanten willen zijn.”

Het jaarverslag is online beschikbaar op http://www.menzis.nl/jaarverslag

1 gedachte over “Menzis boekt 43,8 miljoen winst in 2011”

  1. “” “Door vergrijzing, meer chronisch zieken en nieuwe duurdere behandelmethodes lopen de zorgkosten steeds verder op.””

    De zorgkosten voor ouderen (vergrijzing) hebben een aandeel van 15% op het geheel, kunnen we als we toch aan het rekenen zijn ook eens kijken wat de sporters en de diverse verslavingen kosten?
    Dat elke keer de “vergrijzing” gemeld moet worden als het over zorgkosten gaat, lijkt op stigmatiseren.

    Beantwoorden

Plaats een reactie