Menzis beloont ziekenhuizen met Topzorg predikaat

Snelle toegang, goede communicatie en betere zorg, volgens de eisen van de patiënt zelf – dat is TopZorg. Voor de periode van 2012 tot 2014 heeft Menzis voor totale heuprothese, het verwijderen van amandelen en de operatie bij rughernia verschillende ziekenhuizen met TopZorg predikaten beloond.

Moeten bij je kind de amandelen worden verwijderd, dan wil je er als ouder bij zijn als het onder narcose wordt gebracht. In een KNO-poli met het Topzorg-predikaat kan je daarop vertrouwen. Wordt een nieuw heupgewricht geplaatst, dan wil je er zeker van zijn dat de specialist voldoende routine heeft in de ingreep en dat er een prothese wordt gebruikt die lang mee gaat. Moet je geopereerd worden aan een rughernia, dan wil je daar niet maanden op wachten. Bij een TopZorg ziekenhuis is dit binnen vier weken na de diagnose.

Menzis kent TopZorg-predikaten toe aan ziekenhuizen die voldoen aan extra eisen en wensen. Bij TopZorg behandelingen word je sneller geholpen dan in Nederland gebruikelijk is en kun je vertrouwen op zeer goede medische kwaliteit. Ook informatievoorziening en bejegening zijn bovengemiddeld goed. Patiënten bevelen de behandeling in een TopZorg ziekenhuis bij anderen aan en zijn positief over de communicatie door artsen en verpleegkundigen.

Menzis TopZorg
In 2008 begon Menzis met TopZorg. Uitgangspunt: niemand weet zo goed wat bij ingrepen belangrijk is voor de patiënt als de patiënt zelf. Samen met medisch specialisten, medische kwaliteitsinstituten en gespecialiseerde patiëntenverenigingen heeft Menzis daarom de wensen en eisen in kaart gebracht. Op basis hiervan zijn inmiddels negen TopZorg behandelingen ingekocht. De tweejarige contracten van ingrepen rond borstkanker, staar, liesbreuk, spataderen, meniscus en slaapapneu lopen nog door in 2012. De zorgadviseurs van Menzis adviseren klanten om naar TopZorg te gaan.

Hieronder een overzicht van de ziekenhuizen die een TopZorg predikaat voor amandelen, totale heupprothese of rughernia operatie hebben gekregen.