Mentale gezondheid steeds belangrijker

In 2030 zal depressie, nu nog derde op de wereldranglijst van gezondheidsproblemen met de hoogste ziektelast, de grootste aandoening zijn in de ontwikkelde landen. In onze maatschappij, die vooral leunt op kennis en diensten, wordt mentale gezondheid steeds belangrijker.

Wanneer door depressie mensen mentaal niet gezond zijn, kost dit niet alleen veel aan zorg, maar is er vooral veel derving door teruglopende arbeidsproductiviteit. Pim Cuijpers, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en psycholoog, betoogt samen met hoogleraar psychiatrie Aartjan Beekman en Amerikaanse collega’s daarom in het prestigieuze tijdschrift Journal of the American Medical Association dat niet alleen geïnvesteerd moet worden in de behandeling, maar ook in het voorkómen van depressie.

Effectief depressie voorkomen
Cuijpers: “Meer dan de helft van de mensen met een depressie – en daarmee bedoelen we niet een tijdelijk dipje, maar echt een mentale stoornis – krijgt hier later weer last van. Zij kunnen zelfs meer dan 20% van hun verdere leven in een depressie verkeren. Naast alle persoonlijke gezondheidsproblemen heeft ook de maatschappij hier last van. De zorg aan patiënten in een depressie, maar vooral het feit dat zij uitvallen op hun werk en minder productief zijn, brengt heel veel kosten met zich mee. Nu wordt vooral geïnvesteerd in het behandelen van een depressie, terwijl uit onderzoek blijkt dat er effectieve methodes zijn voor het voorkomen van depressie. Net als bij andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, zou het goed zijn als er wordt geïnvesteerd in zowel het voorkomen als het genezen van depressie. Op den duur zou dat heel veel kosten besparen.”

Preventie verlaagt kosten
Beekman: “We tonen met Nederlands onderzoek aan dat we het ontstaan van nieuwe depressies met ongeveer een kwart tot een derde kunnen verlagen. We voorkomen daarmee dat mensen ziek worden en dat ze behandeld moeten worden. Onze overheid heeft een eigen bijdrage voor behandelingen ingesteld om mensen af te schrikken en zodoende kosten te verlagen. Het effect van preventie is echter veel groter. Preventie is daarmee een veel betere manier om de kosten van de geestelijke gezondheidszorg in de hand te houden”.

Plaats een reactie