Mensenrecht op gelijke toegang tot gezondheidszorg

Gelijke toegang tot gezondheidszorg is tot nu toe zelden getoetst op het niveau van internationaal mensenrecht. Door het verbod op discriminatie is een mogelijke schending van dit mensenrecht beter juridisch toetsbaar. Dit stelt Maite San Giorgi in haar proefschrift ‘The Human Right to Equal Access to Health Care’. San Giorgi promoveert donderdag 31 mei 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gelijke toegang tot gezondheidszorg is een mensenrecht. Voor slachtoffers waar dat recht is geschonden is het erg belangrijk dat internationaalrechtelijke mensenrechtenorganen een mogelijke inbreuk kunnen toetsen aan geldend recht – en hierover een uitspraak kunnen doen. Een dergelijke juridische toetsbaarheid leidt tot bescherming en verwezenlijking van het recht op gelijke toegang tot gezondheidszorg. Daarnaast draagt het bij aan de concrete uitleg van de betekenis van dit recht en daarmee tot de ontwikkeling hiervan.

Complex
De juridische toetsbaarheid van het mensenrecht op gelijke toegang tot gezondheidszorg is echter complex. Het is een van de economische, sociale en culturele mensenrechten. Sinds het vastleggen van deze rechten in verdragen is de juridische toetsbaarheid ervan onderwerp van een uitvoerige discussie. Bovendien is het in de praktijk veel complexer om een veronderstelde inbreuk op een economisch, sociaal of cultureel recht juridisch te toetsen dan een schending van een burger- of politiek recht.

Het aantal mensenrechtelijke organen waarbij rechtstreeks een klacht over een schending van een economisch, sociaal of cultureel recht kan worden ingediend, is beperkt. Ook stuit de oprichting van nieuwe organen op politieke weerstand.

San Giorgi concludeert in haar proefschrift dat verschillende ontwikkelingen in het internationaal mensenrecht hebben bijgedragen aan de juridische toetsbaarheid van economische, sociale en culturele mensenrechten. Deze zijn ook van grote betekenis voor de toetsbaarheid van het recht op gelijke toegang tot gezondheidszorg. Zij onderzocht daarnaast bestaande en nieuwe mogelijkheden voor toetsing van een vermeende schending van dit recht. De toepassing van het verbod op discriminatie staat daarbij centraal. Dit helpt organen als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bescherming te bieden aan het recht op gelijke toegang tot gezondheidszorg.

Plaats een reactie