Mensen voelen zich gezonder in buurten met veel saamhorigheid

Hoe meer cohesie bewoners in hun woonbuurt ervaren, hoe gezonder zij zichzelf ook zien. Dat blijkt uit het proefschrift van sociologe Sigrid M. Mohnen van de Universiteit Utrecht. Zij toonde niet alleen het verband aan tussen zogenoemd sociaal kapitaal in buurten en de subjectieve gezondheid van de bewoner, maar gaf hiervoor ook een verklaring. Mensen in gezellige buurten bewegen (fietsen, lopen, klussen of tuinieren) meer en dit verklaart het verband in belangrijke mate.

De Utrechtse sociologe gebruikte data van het ministerie van VROM. Met een ruime steekproef van 80% van de buurten in Nederland werd sociaal kapitaal in buurten zo betrouwbaar mogelijk gemeten. Om gezondheidsgedrag te onderzoeken heeft Mohnen gegevens van ruim 10.000 mensen gebruikt, verzameld door het Nivel en het RIVM.

In haar proefschift concludeert Mohnen onder meer dat de kans op een goede gezondheid voor mensen, die weinig contact hebben met familie en vrienden, kleiner is dan voor mensen met een uitgebreid netwerk. Een hechte buurt kan de kans op een goede gezondheid echter versterken, ook al heeft men geen groot vriendschaps- en familienetwerk.

Ook schrijft de promovenda dat een nieuwe buurtbewoner een paar jaar in de buurt moet wonen voordat een effect op zijn gezondheid meetbaar is. Indien men langer dan 20 jaar in een buurt woont, is het effect echter niet meer aantoonbaar.

Promotiegegevens
Promovendus: Sigrid Mohnen
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: Neighborhood context and health: How neighborhood social capital affects individual health
Promotor 1: Prof. dr. Beate Völker
Promotor 2: Prof. dr. Henk Flap
Promotor 3: Prof. dr. Peter Groenewegen
Datum en tijd: 13/1/2012 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht