Mensen met kanker krijgen in Nederland niet standaard de beste behandeling

Mensen met kanker krijgen in Nederland niet standaard de beste behandeling. Kankerzorg is nog steeds onvoldoende gecentraliseerd en hierdoor wordt een groot aantal patiënten behandeld volgens oude protocollen. Ook is er verschil in beschikbare onderzoeksbudgetten voor de diverse kankersoorten, wat ten koste gaat van de kwaliteit van behandelingen.

Hier moet snel verandering in komen, vinden prof. dr. Richard van Hillegersberg en patient advocate Peter Kapitein. Maandagmiddag 24 oktober 2016 vindt er in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam een debat plaats tussen artsen, patiënten en naasten over de tekortkomingen in de kankerzorg.

Dan wordt ook het boek ‘Hoe heeft het zover kunnen komen’ gepresenteerd. Hierin legt Peter Kapitein de onderliggende systemen bloot die de kwaliteit van de Nederlandse kankerzorg ondermijnen.

Peter Kapitein
Peter Kapitein, patient advocate.

Gebrek aan kennis

“Het maakt echt uit of je in een ziekenhuis komt waar slokdarmkanker 20 keer per jaar wordt behandeld, of in een ziekenhuis waar ze dat 100 keer per jaar doen”, aldus prof. dr. Richard van Hillegersberg van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht. “Of en wanneer patiënten worden doorverwezen naar een gespecialiseerd ziekenhuis verschilt per ziekenhuis waar de patiënt zich als eerste meldt. Dit beïnvloedt direct de kans op overleving. Als artsen hun patiënten doorverwijzen komen ze in het goede traject terecht, maar we zien helaas dat veel artsen de behandeling zelf willen doen, zelfs als ze hier nog niet voldoende in gespecialiseerd zijn. Ook ontbreekt bij hen soms de kennis van gespecialiseerde behandelingen, waardoor ze oprecht niet weten dat ze beter kunnen doorverwijzen”.

Budgetten

Een andere tekortkoming in de kankerzorg is het verschil in budgetten voor wetenschappelijk en klinisch onderzoek tussen verschillende kankersoorten. “Als ik bestuurslid zou zijn van een overkoepelende organisatie zoals KWF, zou ik de balans goed in de gaten houden. Die is nu volledig zoek”, aldus prof. dr. Casper van Eijck, werkzaam bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij startte om die reden onlangs een crowdfundingsactie om zelf geld in te zamelen voor onderzoek naar de effecten van behandeling van alvleesklierkanker met viro-immunotherapie. Dit is een nieuwe, innovatieve aanpak waarbij het eigen lichaam van de patiënt wordt ingezet om de kwaadaardige tumor te bestrijden. Voor deze vorm van onderzoek is in de gangbare fondsen te weinig aandacht.

Patiënt centraal

Patient advocate Peter Kapitein vergelijkt het systeem in de kankerzorg met die van de financiële sector, waar ook bleek dat de spaarder er niet toe doet. “De patiënt staat al lang niet meer centraal in de kankerzorg”, aldus Kapitein, zelf ook kankerpatiënt. “Andere belangen, zoals geld, macht, onkunde en onwetendheid spelen de hoofdrol en deze worden aangestuurd door een complex onderliggend systeem tussen de overheid, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, wetenschap en farmaceutische industrie: het Medisch Industrieel Complex”.

Hoe heeft het zover kunnen komen, Peter Kapitein

Koop bij bol.com

Plaats een reactie