Mensen met geldzorgen niet afsluiten van energie

Energieleveranciers en organisaties van schuldhulpverleners hebben afspraken gemaakt om mensen met schulden te behoeden voor onnodige afsluiting van energie. Mede op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zijn deze afspraken woensdag 14 maart 2012 vastgelegd in een convenant.

Er zijn al regels die voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening ‘s winters zonder energie komen te zitten. Het convenant gaat verder door mensen met schulden het hele jaar te behoeden voor onnodige afsluiting van energie.

Problemen voorkomen
“Op deze manier voorkomen we dat mensen door afsluiting van energie verder in de problemen komen”, aldus minister Verhagen. “Uiteindelijk hebben zowel consumenten als energiebedrijven daar baat bij”.

Schuldhulpverlening
Vaak leidt het afsluiten van gas en elektra tot verergering van schuldproblemen. Om dat te voorkomen gaan energiebedrijven en schuldhulpverleners beter samenwerken. Bijvoorbeeld door wanbetalers sneller te wijzen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening, waardoor betalingsachterstanden niet verder op hoeven te lopen.

Convenant
Het convenant is gesloten tussen Energie-Nederland en de NVVK. Energie Nederland is de vereniging van energiebedrijven waarbij vrijwel alle producenten, handelsbedrijven en leveranciers zijn aangesloten. De NVVK is de branche-organisatie voor professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening in Nederland.

Plaats een reactie