Meniscusbehandeling in 1 dag

Voor een snelle en deskundige behandeling van meniscusklachten kunnen patiënten terecht bij het St. Anna Ziekenhuis. Sinds november 2014 biedt het St. Anna Ziekenhuis (Geldrop) in samenwerking met medisch sportgezondheidscentrum TopSupport (Eindhoven) patiënten met deze klachten namelijk een nieuwe service: Meniscusbehandeling-in-1-dag. Dit houdt in dat onderzoek, diagnose en behandeling op één dag plaatsvinden. Dit scheelt patiënten veel tijd en ‘geregel’.

Veel voordelen voor de patiënt
De nieuwe service biedt patiënten veel voordelen. Het voorkomt tijdsverlies, op en neer reizen en het inplannen van allerlei verschillende afspraken. Bovendien vindt de meniscus-behandeling-in-1-dag altijd plaats op een vrijdag. Hierdoor is het goed mogelijk dat patiënten op maandag alweer aan het werk kunnen, tenzij zij lichamelijk, zware arbeid verrichten.

Werkwijze
De werkwijze van de meniscus-behandeling-in-1-dag ziet er in het kort als volgt uit. In de ochtend vinden het onderzoek (meestal gecombineerd met een mri-scan) en het stellen van de diagnose plaats bij TopSupport. De orthopeden betrekken de fysiotherapeuten van TopSupport hier direct bij, zodat zij waar nodig na behandeling patiënten goed kunnen begeleiden naar herstel. ’s Middags vindt de behandeling plaats in het St. Anna Ziekenhuis en start het revalidatietraject. Na de behandeling kunnen de patiënten diezelfde dag nog naar huis. Twee weken na de behandeling vindt de controle afspraak plaats met de behandelend orthopeed. Bij deze controle is ook een fysiotherapeut aanwezig, die zo nodig de revalidatie kan starten (bijvoorbeeld om weer snel sportfit te worden).

Doelgroep
De behandeling is geschikt voor gezonde mensen tussen de 18 en 55 jaar, die geen of beperkt medicijnen gebruiken en de afgelopen twee maanden niet in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn geweest. Na het invullen van een speciaal intakeformulier, bepaalt de orthopeed op basis van de antwoorden of een patiënt in aanmerking komt voor dit eendaagse traject.

Eerste reacties zijn goed
De eerste patiënten zijn inmiddels behandeld en de reacties zijn enthousiast. Behandelend orthopeed Rob Bogie hierover: “We spelen met deze nieuwe service in op een behoefte. Dat is te merken aan de reacties die wij op dit zorgtraject van patiënten krijgen.”

Meer informatie
www.st-anna.nl/meniscus

Plaats een reactie