Mening werknemers vaak niet gewaardeerd

Hoewel een meerderheid van de werknemers hun mening niet onder stoelen of banken steekt, wordt er in de meeste gevallen niet naar geluisterd. Dit blijkt uit een recente poll van Monster onder 2.729 bezoekers wereldwijd. Slechts een kwart (27%) van alle respondenten zegt het gevoel te hebben dat z’n mening er wel toe doet, in Nederland is dat 29%. De andere respondenten (65%) geven aan dat hun mening op het werk wordt verworpen of zelfs wordt genegeerd. 8% geeft aan geen mening te hebben over het werk.

Inspraak
“Deze poll laat zien dat er op de werkvloer niet altijd ruimte is voor inspraak. Hoewel het voor werknemers belangrijk is om hun mening te laten gelden – en het voor werkgevers nog belangrijker is om daar naar te luisteren – is het niet altijd mogelijk om elke mening te ventileren. In het bedrijfsleven is de ene mening nou eenmaal relevanter dan de andere en je kan niet altijd iedereen tevreden stellen”, aldus Warren Hammond, managing director van Monsterboard.nl. “Werknemers kunnen vanuit hun positie vaak goed zien wat wel en niet werkt en kunnen zodoende nieuwe kansen goed signaleren. Op hun beurt moeten werkgevers die het personeel als stakeholder beschouwen, ook zorgen voor een platform waarop ideeën van werknemers gehoord kunnen worden. Daarmee behouden werkgevers hun personeel, bovendien is het goed voor de concurrentiepositie wanneer naar de mening van het personeel wordt geluisterd.”

Een derde (33% totaal) van de respondenten geeft aan dat er op het werk soms wel naar hun mening geluisterd wordt, maar dat deze daarna vaak wordt genegeerd. In Nederland ligt dit percentage met 44% hoger. Eveneens een derde (32%) heeft het gevoel dat er helemaal niet naar hun mening wordt geluisterd. 24% van de Nederlanders geeft aan niet gehoord te worden.

Amerikanen slechtst gehoord
Het wereldwijde onderzoek van Monster laat naast overeenkomsten ook grote verschillen zien per land. In de VS is men het meest somber over de waardering van een mening op de werkvloer. Bijna de helft van de Amerikaanse respondenten (44%) zegt het gevoel te hebben dat er niet naar hun mening geluisterd wordt. Dit staat in scherp contrast met China, waar één op de vijf werknemers (19%) zegt dat er wel naar hen wordt geluisterd. In Europa blijken werknemers het vaakst hun mening te verkondigen. 97% van de ondervraagden hier zegt zijn mening op de werkvloer kenbaar te maken, in Nederland ligt dit percentage op 95%. De Europese cijfers komen overeen met de bevindingen uit de VS.

Plaats een reactie