Melk goed tegen hart- en vaatziekten

Na een halve eeuw lijkt Joris Driepinter, het reclamestripfiguurtje dat vanaf de jaren ’60 pleitte voor drie ’pinten’ melk per dag, gelijk te krijgen. Volgens onderzoek van dr. Sabita Soedamah-Muthu, universitair docent bij de afdeling Humane voeding van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, zou de witte motor namelijk wel eens heel gezond kunnen zijn.

Drie glazen melk per dag waren gerelateerd aan een 18 procent lagere kans op hart- en vaatziekten, zo blijkt uit haar publicatie in de American Journal of Clinical Nutrition van deze maand. ‘In de literatuur waren er nogal wat tegenstrijdige resultaten over de gezondheidseffecten van melk’, vertelt Soedamah. ‘Soms was er een gunstige relatie met hart- en vaatziekten, soms een negatief of helemaal geen verband.’

Levensbedreigende ziekten

Om meer duidelijkheid te scheppen in de rol van melk bij het optreden van volksziekte nummer een ploegde Soedamah anderhalf jaar lang door ruim 5000 artikelen. Uiteindelijk waren er vier geschikt voor haar onderzoek naar de relatie tussen cardiovasculaire ziekten en melkinname. De Universiteit van Harvard leverde een deel van de zuiveldata aan van Amerikaanse studies. ‘We konden de verschillende studies combineren door de melkinname voor alle proefpersonen om te rekenen in grammen per dag’, legt ze uit. En de resultaten mochten er zijn. Het drinken van een glas melk per dag bleek samen te hangen met een zes procent lagere kans op het optreden van hart- en vaatziekten. Soedamah: ‘Het positieve effect van melk konden we tot en met drie glazen per dag aantonen, dan is het risico op hart- en vaatziekten 18 procent lager’.

Meer melk drinken
Volgens de onderzoeker zijn mineralen zoals calcium en kalium in de melk mogelijk verantwoordelijk voor het gevonden effect: ‘Die hebben een bloeddrukverlagend effect.’ Meer melk drinken, zoals Joris Driepinter een halve eeuw geleden al adviseerde, heeft volgens Soedamah dan ook zeker zin, maar het effect moet ook niet overdreven worden. ‘Er was geen relatie tussen de melkinname en sterfte, je leeft er niet langer door’, relativeert ze.

Onpartijdig
Humane voeding kreeg financiering van de zuivelindustrie. Soedamah kwam blanco, en onpartijdig als nieuwkomer in het project. ‘Ik vond het een uitdagend onderzoek’, vertelt ze. ‘De zuivelindustrie heeft zich niet beziggehouden met de inhoud van het onderzoek en ik kon het in principe onafhankelijk van hen uitvoeren. De zuivelindustrie is uiteraard nu wel blij met de resultaten.’

Auteur: Hans Wolkers

Plaats een reactie