Meldpunt vervalste en niet-wetsconforme medische hulpmiddelen

VWS organiseert samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in februari 2012 een ‘Meldmaand vervalste en niet-wetsconforme medische hulpmiddelen’. Het doel is inzicht krijgen in de aard en omvang van het probleem en de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.

In juli 2011 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Beleidsagenda vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen naar de Tweede Kamer gestuurd. In het kader van deze beleidsagenda wordt de Meldmaand georganiseerd. Het is onduidelijk hoe vaak vervalste en niet-wetsconforme medische hulpmiddelen voorkomen en of er gezondheidsrisico’s aan kleven.

Vervalst
Voorbeelden van vervalste producten zijn de vervalste insulinenaaldjes en saturatiemeters die in de afgelopen 2 jaar op de Nederlandse markt zijn aangetroffen. Beide producten leken qua uiterlijk en verpakking afkomstig van de originele fabrikant, terwijl dit niet het geval was. Dergelijke vervalsingen zijn vaak moeilijk te herkennen. Alertheid van zorgprofessionals bij veranderingen van materiaal, kwaliteit, levensduur, verpakking, kleur en andere productkenmerken is daarom noodzakelijk.

Niet volgens de wet
Ook medische hulpmiddelen die niet voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving kunnen extra risico’s opleveren voor de volksgezondheid. Dit zijn bijvoorbeeld medische hulpmiddelen zonder een CE-markering, die geen of een foutieve bijsluiter hebben, foutief gelabeld zijn of niet goed werken. Zulke producten kunnen verwarring en onzekerheid veroorzaken bij professionals en patiënten.

Nu melden
De hele maand februari (maar ook daarna) kunnen alle zorgprofessionals hun ervaringen in het afgelopen jaar met vervalste en/of niet-wetsconforme medische hulpmiddelen bij de IGZ melden via een online meldformulier. Meldingen worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en niet opgenomen in het reguliere meldingssysteem van de Inspectie. Meer informatie en het formulier vindt u tijdens de meldmaand op de website van IGZ.

Plaats een reactie