Meldplicht Schmallenbergvirus

Dierhouders zijn verplicht om zich te melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wanneer er misvormde schapen- of geitenlammeren of kalveren geboren worden. Dit heeft Staatssecretaris Bleker van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op dinsdag 20 december 2011 om 23.00 uur besloten om zo een goed beeld te krijgen van de ernst, aard en geografische verspreiding van het Schmallenbergvirus.

Dierhouders, dierenartsen en laboratoria kunnen hun melding doen bij het Klantcontactcentrum via (045) 546 62 30 of via de website van de NVWA: www.vwa.nl/organisatie/melden-voor-bedrijven

Melding
Nadat de melding is gedaan zal de NVWA ervoor zorgen dat de misvormd geboren kalveren, schapen- en geitenlammeren worden opgehaald voor onderzoek.

Ook zal de melding worden doorgegeven aan een dierziektedeskundige van de NVWA. Deze zal samen, indien mogelijk, met een dierenarts van de Gezondheidsdienst voor dieren en de dierenarts van het bedrijf de houder bezoeken. Tijdens dit bezoek zal een klinische inspectie van de dieren plaatsvinden en zullen bloedmonsters voor verder onderzoek worden genomen bij de moederdieren.

Schmallenbergvirus
Sinds 1 december wordt in Nederland een nieuwe dierziekte gevonden die zich kenmerkt door misvormd geboren schapenlammeren met afwijkingen zoals een scheve nek, waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste misvormde dieren worden dood geboren. Levend geboren dieren zijn niet levensvatbaar. In deze lammeren is op 15 december een nieuw virus, het Schmallenbergvirus, gevonden. Dit virus is ook de oorzaak van de ‘koeiendiarree’ die eerder dit jaar werd waargenomen bij rundvee in Nederland en Duitsland.

Achtergrondinformatie Schmallenbergvirus
In Duitsland en Nederland is een nieuw virus aangetroffen dat is vernoemd naar de Duitse plaats Schmallenberg, waar het virus in november onder runderen werd aangetroffen. Het Schmallenbergvirus kan ziekte veroorzaken bij zowel koeien als schapenlammeren zo is gebleken. In augustus en september van dit jaar heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) diverse meldingen gehad over runderen met diarree en productiedaling. Sinds december krijgt de GD meldingen over misvormd geboren schapenlammeren. Zowel in bloed van een aantal zieke runderen als in hersenen van twee lammeren is door het Centraal Veterinair Instituut (CVI) het Schmallenbergvirus aangetoond. Het is zeer aannemelijk dat zowel de misvormd geboren schapenlammeren als de diarreeproblemen en productiedaling bij melkvee door het Schmallenbergvirus zijn veroorzaakt.

Het Schmallenbergvirus wordt waarschijnlijk, evenals het blauwtongvirus, via bijtende insecten (knutten) overgedragen van dier op dier. Omdat deze insecten in de winter niet actief zijn, worden de komende maanden geen nieuwe infecties verwacht. Het virus behoort tot een groep van virussen waarvan sommige ook infecties kunnen veroorzaken bij mensen. Echter, op basis van de huidige beschikbare gegevens wordt de kans op infectie van mensen door het Schmallenbergvirus als buitengewoon gering ingeschat. Voor zover bekend wordt de infectie niet via voedsel overgebracht en is het voedselveiligheidsrisico dus verwaarloosbaar. Bovendien kan op basis van vergelijkbare virussen verondersteld worden dat het virus snel onschadelijk wordt buiten de gastheer en gevoelig is voor hittebehandeling.

Het CVI, de GD, het RIVM en de NVWA houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Bij contact met dieren worden de gebruikelijke hygiënemaatregelen aangeraden. De onderzoeksinstituten zullen de komende tijd nauw samenwerken om de diagnostiek verder te ontwikkelen, epidemiologisch onderzoek te starten en te kijken naar de mogelijkheid van vaccinontwikkeling.

Meer informatie: Dossier Schmallenbergvirus Voedsel en Waren Autoriteit

Plaats een reactie