Meldplicht Schmallenbergvirus afgeschaft

De plicht voor veehouders en dierenartsen om misvormd geboren herkauwers te melden, wordt afgeschaft. Het verloop van deze ziekte kan verder voldoende worden gevolgd via de reguliere monitoring van dierziekten in Nederland die wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

Meldingen
Tot en met 26 juni 2012 zijn er 1683 bedrijven gemeld met verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met het Schmallenbergvirus. Op 237 rundveebedrijven, 107 schapenbedrijven en 6 geitenbedrijven is het virus daadwerkelijk aangetoond. Het aantal meldingen is de laatste weken sterk afgenomen. Op 29 mei 2012 is het laatste positieve misvormde kalf gemeld, op 1 april 2012 het laatste positieve misvormde lam. Internationaal volgt het aantal meldingen een zelfde dalende trend.

Doel meldplicht
Het doel van de meldplicht was het verzamelen van gegevens zodat meer bekend zou worden over de aard en de omvang van de nieuwe, onbekende ziekte die werd veroorzaakt door het Schmallenbergvirus. Dit doel is inmiddels bereikt. De impact van de ziekte is beperkt gebleven: op 3,7% van de rundveebedrijven en 2,5% van de schapenbedrijven zijn misvormingen gemeld.

Plaats een reactie