Meldplicht MERS-Coronavirus uit voorzorg

Op basis van deskundigenadviezen heeft minister Edith Schippers besloten uit voorzorg een meldplicht in te stellen voor het nieuwe type coronavirus MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome). De meldplicht heeft tot doel een eventuele patiënt zo snel mogelijk te ontdekken en het voorkómen van verdere verspreiding van de ziekte.

Geen concrete dreiging
Er is op dit moment geen sprake van concrete dreiging in Nederland. Het gaat om een voorzorgsmaatregel omdat niet is uit te sluiten dat een reiziger naar het Midden-Oosten, waar de ziekte voorkomt, deze meeneemt naar Nederland.

GGD’en, huisartsen en ziekenhuizen zijn alert en weten wat ze moeten doen als zo’n geval zich zou voordoen. In geval van een daadwerkelijke uitbraak voert de minister de landelijke regie op de bestrijding en communicatie.

Meer informatie
MERS-CoV
MERS-coronavirus meldingsplichtig
Kamerbrief over MERS-CoV als meldingsplichtige ziekte

Plaats een reactie