Meldlijn hulp bij zelfdoding geopend

Albert Heringa had de moed om zijn 99-jarige moeder te helpen bij zelfdoding en dat te melden bij het Openbaar Ministerie. Hij is lang niet de enige die zich genoodzaakt voelt om een dierbare naaste te helpen bij gebrek aan hulp in de reguliere zorg.

De NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, opent vanaf 15 augustus 2012 en meldlijn voor mensen die naasten hebben geholpen bij zelfdoding. Zij kunnen dit geheim niet delen omdat zij de hulp, die zij in uiterste nood gaven, strafbaar is. De NVVE geeft mensen 14 dagen lang de gelegenheid om via een speciaal telefoonnummer, 020 530 49 73, hun verhaal te vertellen. Op de website www.geachtekamerleden.nl kunnen zij vanaf 14 augustus ook direct hun verhaal kwijt.

Bij hulp bij zelfdoding moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het verzamelen van middelen voor zelfdoding in het buitenland, het aanschaffen van gastankjes tot zelfs het kussen drukken op het gezicht bij een mislukte poging.

De NVVE wil met deze actie duidelijk maken in welke schrijnende situaties mensen terecht kunnen komen. Als ze geen hulp kunnen of durven geven en hun dierbare beëindigt op eenzame en/of gruwelijk wijze zijn leven, moeten zij met deze wetenschap verder leven. Hebben ze de moed om wel te helpen, zoals Albert Heringa, en dit te melden, dan laat het OM je nog eens tweeënhalf jaar wachten op duidelijkheid of je vervolgd wordt of niet. Blijkbaar zit het Openbaar Ministerie enorm met de situatie in haar maag en weet niet hoe te handelen.

De NVVE vindt het betreurenswaardig dat mensen met een persoonlijke, emotionele band uit barmhartigheid gedwongen worden hun naasten te helpen sterven. Zij zouden voor hun naasten er moeten zijn voor de morele steun en niet voor de handeling. Wanneer mensen gebruik zouden kunnen maken van een laatstewilpil, kunnen zij zelf de regie houden en hoeven zij hun naasten niet met strafbare handelingen te belasten.

Plaats een reactie