Meldcode kindermishandeling: goed omdat het werkt

Woensdag 27 april 2011 start een campagne die de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de agenda zet. VWS-staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten geeft het startsein. Hanteren van een meldcode werkt. De KNMG steunt met verschillende andere beroepsverenigingen deze campagne.

De KNMG is verheugd dat de staatssecretaris gekozen heeft voor een verplichte meldcode en niet voor een wettelijke meldplicht. Een meldcode biedt de beste kans dat de beroepsgroep adequate en passende hulp kan bieden. Ook uit onderzoek blijkt dat een meldcode werkt. Professionals die werken met een meldcode grijpen drie keer zo vaak in. Hoe meer professionals met een meldcode moeten gaan werken, hoe meer slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld geholpen zullen worden.

Geweld tegen volwassenen
Het ministerie van VWS ontwikkelde in 2010 een basismodel voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een eigen meldcode op te stellen. De KNMG-meldcode werd hierbij onder andere als voorbeeld benut. De KNMG hanteert al sinds 2002 een meldcode kindermishandeling en scherpte deze in 2008 aan. Het basismodel van VWS gaat daarnaast ook over geweld en mishandeling waar geen kinderen bij betrokken zijn, zoals ouderenmishandeling. Dit jaar wordt de KNMG-meldcode daarom uitgebreid naar volwassenengeweld. Huiselijk geweld waar kinderen bij betrokken zijn en andere vormen van kindermishandeling zoals eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis vallen al onder de KNMG-meldcode.

Verplichte code
Het ministerie van VWS heeft een wet in voorbereiding die het werken met een meldcode verplicht moet gaan stellen voor alle professionals uit de sectoren gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie. Het wetsvoorstel wordt binnenkort bij de Tweede Kamer ingediend.

Plaats een reactie