Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht

Beroepsgroepen die te maken kunnen krijgen met geweld in afhankelijkheidsrelaties, worden per 1-1-2012 wettelijk verplicht om met een meldcode te gaan werken. De verplichte meldcode betreft alle geweld in afhankelijkheidsrelaties: kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel geweld, ouder(en)- mishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Gemakshalve spreken we van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het doel van de verplichte meldcode is dat instellingen vaker, sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kinder-mishandeling.

De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit basismodel is geschreven voor functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode op gaan stellen. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat gemaakt worden van de betreffende organisatie of praktijk. Aan dit basismodel is een voorbeeld van een meldcode toegevoegd om te laten zie hoe een meldcode er uit zou kunnen zien.

Auteur: J.P.F. Noordover

Plaats een reactie