Meisjes in de stad gebruiken vaker alcohol en drugs

Meisjes die opgroeien in een verstedelijkte omgeving in Slowakije gebruiken vaker alcohol en drugs dan meisjes die niet in zo’n verstedelijkte omgeving opgroeien.

Dat concludeert Lukáš Pitel in zijn promotieonderzoek. Hij onderzocht hoe gezondheidsgerelateerd gedrag onder Slowaakse jongeren bepaald wordt door sociale, religieuze en economische achtergronden. Zijn bevindingen kunnen helpen bij het opzetten van volksgezondheidsbeleid.

Pitel stelt dat meisjes in het algemeen meer beïnvloed worden door socioculturele factoren (socio-economische positie, mate van verstedelijking van de woonomgeving, en religieuze achtergrond) dan jongens. Dat geldt vooral voor stadsmeisjes uit een lager, niet-religieus milieu.

In een deel van zijn onderzoek ging de promovendus na of er tussen 1998 en 2006 verschuivingen zijn opgetreden in de mate waarin jongeren met een verschillende achtergrond roken, alcohol gebruiken en bewegen. Meisjes uit de lagere socio-economische klasse rookten in 1998 vaker dan die uit de hogere klasse.

Dat verschil is volgens Pitel in 2006 minder groot geworden. Jongens uit armere gezinnen bewegen daarentegen vaker te weinig. Een opvallende conclusie van Pitels onderzoek is tot slot dat meisjes in de stad vaker hun toevlucht nemen tot alcohol en drugs. Dat geldt vooral voor meisjes met een lage sociaaleconomische positie.

Lukáš Pitel (Bratislava, Slowakije, 1983) studeerde psychologie aan de University of Trnava. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij het Institute of Public Health, sectie Health Psychology (Šafárik Universiteit, Košice, Slowakije) binnen het Kosice Institute for Society and Health, een samenwerkingsverband tussen de Šafárik University en de afdeling Sociale Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het onderzoek werd onder andere gefinancierd door de Slovak Research and Development Support Agency. Pitel werkt als onderzoeker bij het Institute of Experimental Psychology van de Slowaakse Academy of Sciences, Bratislava, Slowakije.

Plaats een reactie