Meidenvenijn effectiever aangepakt

Het machtsspel van een meidenkliek kan leiden tot ernstige probleemsituaties. Het lespakket Meidenvenijn is niet fijn! probeert pestgedrag onder meisjes te bestrijden en te voorkomen. Zo’n 500 scholen, (zorg)instellingen en (sport)clubs boeken resultaat met het lespakket.

In 2010 is het pakket op basis van een gebruikersonderzoek uitgegroeid tot een complete lesmethode. Een twintigtal scholen heeft deze methode in het nieuwe schooljaar al in gebruik genomen.

Iedereen kent het wel: een agenda die ‘per ongeluk’ in het toilet belandt, clubjes vormen waar bewust meiden niet bij mogen, leugens vertellen achter iemands rug om, gemene briefjes schrijven en de klas rond laten gaan, een schooltas die zomaar verdwijnt. Allemaal voorbeelden van venijn onder meiden.

Geniepig en manipulatief
Meisjes pesten anders dan jongens. Jonge jongens pesten meer op een directe en fysieke manier, zoals slaan, schoppen, duwen, spullen afpakken enzovoorts. Naarmate ze ouder worden verschuift dit naar meer verbale vormen zoals uitschelden en belachelijk maken. Meisjes hanteren echter een meer indirecte stijl. Zij pesten door middel van sociale relaties. Typerend pestgedrag voor meisjes is onder andere (online) roddelen, buitensluiten, samenklitten in groepjes, elkaar manipuleren, aantrekken-afstoten, elkaar negeren, uitlachen, in de steek laten, vriendjes afpikken en dit alles buiten het zicht van volwassenen. Meidenvenijn gaat dus verder dan het vormen van een kliekje. Het geniepige en manipulatieve pestgedrag kan leiden tot ernstige probleemsituaties.

Meidenvenijn en gevolgen
De gevolgen van pesten zijn groot, zeker als het pestgedrag langer duurt. Slachtoffers hebben meer kans op sociale en emotionele problemen. Kinderen die pesten, leren niet op een sociaal aangepaste manier te onderhandelen met anderen. Maar ook klasgenoten hebben last van het pesten. De verstoring en afleiding die het pesten veroorzaakt, hinderen het leren.

Aanpak en preventie
De lesmethode Meidenvenijn is niet fijn! is ontwikkeld door Communicatiebureau Cycloop uit Eindhoven in samenspraak met diverse onderwijsdeskundigen. De methode richt zich als enige in Nederland en België op pestgedrag onder meisjes. De methode is geschikt voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, maar ook voor diverse andere instellingen die met groepen meisjes werken.
Het leerplan van Meidenvenijn is niet fijn! is geënt op de aanpak en preventie van (zorgwekkend) pestgedrag onder meisjes in de leeftijdsgroep van 9 t/m 15 jaar.

Meer informatie: www.meidenvenijn.nl

Plaats een reactie