Megastallennorm lang niet streng genoeg

GroenLinks is blij dat staatssecretaris Henk Bleker van ELI een wettelijke bovengrens gaat stellen aan de grootte van boerenbedrijven, maar de normen die hij stelt aan de grootte van stallen zijn nog veel te hoog. Dinsdag 5 juni 2012 stuurt Bleker de Tweede Kamer een brief waarin deze normen staan. Maar voor GroenLinks moet die grootte fors omlaag. Bovendien wil Rik Grashoff dat gemeenten en provincies aanvullende eisen kunnen stellen en extra aandacht voor dierenwelzijn.

Grashoff: “We moeten echt anders gaan boeren. De aantallen dieren die Bleker nu noemt moeten wat mij betreft omlaag. Ook ik vind dat schaalvergroting in de veehouderij mogelijk moet zijn, maar ook boeren met 250 melkkoeien of 7500 varkens kunnen daar een prima boterham mee verdienen.”

De normen van Bleker laten nog teveel ruimte voor megastallen en industriële landbouw. In de voorstellen van de staatssecretaris ligt de bovengrens op 500 koeien, 240.000 kuikens en 10.000 varkens.

GroenLinks vindt verder dat gemeenten en provincies in de gelegenheid moeten blijven scherpere eisen te stellen aan specifieke gebieden. Daarnaast zijn maatregelen nodig die zorgen voor veel beter dierenwelzijn in de veehouderij. Grashoff is bezig met een wetsvoorstel om elk dier het recht te geven op vrije uitloop.

Rik Grashoff: “Onze wet regelt dat ook in de veehouderij koeien kunnen grazen, varkens kunnen wroeten en kippen buiten kunnen scharrelen.”

Plaats een reactie