Meeste Nederlanders wonen binnen 5 kilometer van ziekenhuis

Ruim zes op de tien Nederlanders wonen binnen een straal van 5 kilometer van een ziekenhuis. Inwoners van de Randstad hebben de grootste keuze uit ziekenhuizen.

Kleinste afstand in Zuid-Holland
Nederlanders wonen gemiddeld 5,3 kilometer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De afstand verschilt sterk per provincie. Voor Friezen is deze met gemiddeld ruim 9 kilometer het grootst. Inwoners van Zuid-Holland hoeven het minst ver te reizen: zij wonen gemiddeld nog geen 4 kilometer van een ziekenhuis.

Grootste keuze in Randstad
De Nederlandse ziekenhuizen liggen niet gelijkmatig over het land verspreid. In de Randstad staan ze vaak dicht bij elkaar. Hier liggen veel buurten dan ook minder dan 5 kilometer van een ziekenhuis.

Inwoners van de Randstad wonen niet alleen dicht bij een ziekenhuis; ze hebben ook de grootste keuze. In veel buurten van Delft staan zelfs 25 of meer ziekenhuizen binnen een straal van 20 kilometer.

Eén op de tien Nederlanders woont juist in een buurt met hoogstens één ziekenhuis binnen een afstand van 20 kilometer. Deze buurten liggen vooral in Noord-Nederland, Flevoland en Zeeland.

Ziekenhuizen het verst voor noorderlingen
Voor één op de 25 Nederlanders ligt het meest nabije ziekenhuis op een afstand van 15 kilometer of meer. Inwoners van zuidwest-Friesland, de kop van Groningen en vier van de vijf Waddeneilanden wonen op meer dan 20 kilometer van een ziekenhuis.

Met 44 kilometer moeten Terschellingers uit de buurt ‘Verspreide huizen Oosterend’ het verst reizen naar een ziekenhuis. Op het vasteland is de afstand met ruim 30 kilometer het grootst in de buurt ‘Verspreide huizen Bakhuizen’ van de Friese gemeente Gaasterlân-Sleat.

Plaats een reactie