Meer zorglasten voor vrouwen dan voor mannen

De terugtrekkende overheid leidt vooral tot meer zorglasten voor vrouwen dan voor mannen binnen families. Vrouwen lijken het alternatief te zijn voor niet-gespecialiseerde zorg die de overheid nu in principe overlaat aan familieleden. Overigens lijken de vrouwen zelf niet gebukt te gaan onder het toenemende aantal zorgtaken.

dr. Niels Schenk
dr. Niels Schenk

Dat is een van de conclusies uit het proefschrift ‘Multiple Links: Public policy, family exchanges, well-being and policy endorsement’ van socioloog Niels Schenk. Hij promoveert donderdag 12 december 2013 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De overheid trekt zich onder financiële druk steeds verder terug. De krimp van de verzorgingsstaat heeft tot gevolg dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op familieleden om verantwoordelijkheden over te nemen die eerder de overheid toekwamen, bijvoorbeeld als het gaat om zorg. Schenk gaat in zijn proefschrift in diverse landen de verbindingen na tussen overheidsbeleid en uitwisseling van taken binnen families. Daarnaast heeft hij onderzocht wat de gevolgen van deze verbindingen zijn voor de betrokkenen.

Taken naar vrouwen
Hoewel Schenk concludeert dat vaak onduidelijk is hoe overheidsbeleid precies met familie-uitwisselingen verbonden is, blijkt onder meer wel dat vooral vrouwen blootgesteld worden aan de verdere verschuivingen van taken van de overheid naar families. Zij lijken het alternatief voor niet-gespecialiseerde zorg die voorheen door de overheid werd verleend.

Overigens lijkt deze verschuiving slechts marginale gevolgen te hebben voor het persoonlijk welbevinden en relatietevredenheid van deze zorgende vrouwen zelf. Anders gezegd: hoewel de zorglast van vrouwen weliswaar zwaarder lijkt te zijn geworden door de terugtrekkende overheid dan voor mannen, heeft dit nagenoeg geen gevolgen voor hun welbevinden.

Schenk concludeert verder dat de uitwisseling van zorg, bijvoorbeeld de vrouw die voor de man zorgt, negatieve gevolgen heeft voor het individuele welbevinden van de partners, maar het maakt hen niet minder tevreden met hun relatie. Hij stelt verder dat het hebben van oudere familieleden weinig gevolgen heeft voor de mate waarin mensen overheidsbeleid voor ouderen wel of niet onderschrijven.

Plaats een reactie